Nowa publikacja Democracy and its discontents: European attitudes to Representative democracy and its alternatives
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Europa Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Nowa publikacja Democracy and its discontents: European attitudes to Representative democracy and its alternatives


Podczas gdy demokracja przedstawicielska pozostaje preferowaną formą rządów dla zdecydowanej większości Europejczyków, zadowolenie ze sposobu praktykowania demokracji jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych regionach Europy (wschód i zachód, północ i południe) oraz wśród obywateli różnych państw członkowskich.


Podobnie różne aspekty demokratycznego sprawowania rządów są różnie oceniane przez europejskich obywateli, a walka z korupcją i niska odporność na dezinformację są postrzegane jako kluczowe słabe punkty. Dane pochodzące z licznych badań europejskiej i światowej opinii publicznej wskazują również, że zaangażowanie na rzecz demokracji jest w Europie zróżnicowane i że w niektórych krajach znaczna większość uważa niedemokratyczne modele za pożądaną alternatywę. Opinia publiczna pozostaje raczej krytyczna i nieufna wobec elit politycznych; dlatego wielu Europejczyków skłania się ku wspieraniu mechanizmów demokracji bezpośredniej jako sposobu na zwiększenie odpowiedzialności swoich elit.

Niniejszy rozdział sugeruje, że zwiększenie zaangażowania Europejczyków w demokrację wymaga podwójnych zmian. Po pierwsze, europejskie elity demokratyczne powinny przyjąć odmienny język i rozwijać narracje polityczne, które przeciwdziałałyby populistycznym narracjom, a nie naśladowały je. Po drugie, należy opracować i wdrożyć nowe strategie polityczne, które będą odpowiadały na rzeczywiste obawy obywateli, a instytucje UE powinny bardziej konsekwentnie zapewniać przestrzeganie standardów demokratycznych we wszystkich państwach członkowskich.

Pobierz cały tekst (w języku angielskim)

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter