Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Młodzi rosyjscy analitycy w ISP


Instytut Spraw Publicznych gościł w dniach 3 – 10 grudnia 10 osób z Rosji w ramach programu studyjnego dla rosyjskich analityków. Projekt realizowany wraz z moskiewskim Centrum Lewady ma na celu wsparcie przyszłych liderów rosyjskiego społeczeństwa poprzez wymianę doświadczeń z polskimi ekspertami i przekazanie know-how w różnych obszarach polityk publicznych.

 
Rekrutacja do programu stypendialnego rozpoczęła się pod koniec września. Z blisko 60 zgłoszeń koordynatorzy projektu z ISP oraz Centrum Lewady musieli wyselekcjonować 10 osób z najciekawszymi propozycjami badania naukowego. Wybrani uczestnicy to osoby z wykształceniem w dziedzinie nauk politycznych, ekonomicznych oraz stosunków międzynarodowych. Są także autorami licznych publikacji akademickich i prasowych o tematyce społeczno-politycznej i posiadają bogate doświadczenie z pracy w organizacjach pozarządowych, think tankach i ośrodkach akademickich. 
 
Zaproponowane projekty realizowane są pod nadzorem eksperta ds. analizy polityki publicznej oraz tzw. tutora, który służy swoją wiedzą merytoryczną. Tutorami podczas tej edycji programu są: Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ewa Pieszczyk z Biura Projektowego UNDP, Grzegorz Gromadzki - ekspert ISP, Izabela Przybysz z ISP, Justyna Frelak z ISP, Małgorzata Koziarek z ISP, Olga Napiontek z Fundacji Civis Polonus oraz Piotr Kaźmierkiewicz - ekspert ISP. Oprócz rozmów z tutorami, podczas pobytu w Warszawie, uczestnicy wzięli udział w spotkaniach z polskimi ekspertami zajmującymi tematyką danego projektu. Ponadto zorganizowane zostało specjalistyczne szkolenie z pracy analitycznej, które poprowadził ekspert ISP - Piotr Kaźmierkiewicz. Rosyjscy analitycy zostali także zaproszenia do wzięcia udziału w prezentacji najnowszego raportu ISP pt. „Historical Breakthrough. The Rulers and the Ruled in Today's Russia”.
 
Tematy projektów, które realizują rosyjscy analitycy:
1. Managing Russian – Polish rapprochement: role of intergovernmental and inter-non-governmental cooperation  
2. NGOs as actors in the international development assistance effort of new donor countries, case study of Russia and Poland
3. Opportunities for NGO’s involvement in reforms of public administration
4. A model of Muslim integration: the case of Polish and Finnish Tatars
5. Development of civic competence and democratic beliefs of future teachers (education students) based on the requirements to the education results defined by the State Education Standard of Russian Federation
6. Capacity building for participatory and gender budgeting in Bashkortostan Republic, Russia
7. NGOs participation in the life of public institutions. Problems and solutions. Experience of interaction
8. Legal restrictions for NGOs in Russia and the Eastern Partnership countries: Does "neighbourhood symptom" matter?
9. Tools for motivating citizens to be more involved in civil life and efficient interaction of NGOs with governmental bodies
10. Russian health policy strategies towards labor migrants in relation to infectious diseases with a social burden 
 
Wiedza zdobyta dzięki programowi wykorzystana będzie przez analityków do przygotowania krótkiego dokumentu typu policy brief. Najlepsze teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej ISP. 


Projekt realizowany dzięki finansowemu wsparciu National Endowment for Democracy

Zapisz się do newslettera
Newsletter