Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Polacy nie wiedzą o ułatwieniach w głosowaniu – komunikat z najnowszych badań ISP i CBOS


Jedynie 22% Polaków wie, kto jest uprawniony do głosowania korespondencyjnego – wynika z komunikatu z badań przedstawionego przez Instytut Spraw Publicznych. Niewiele większą wiedzę ankietowani mają w kwestii głosowania przez pełnomocnika. Zaledwie 23% z nich udzieliło prawidłowej odpowiedzi, że procedura ta skierowana jest do wyborców niepełnosprawnych i w wieku powyżej 75 roku życia.

Po wielu latach starań i licznych apelach ustawodawca wprowadził do polskiego prawa wyborczego pakiet procedur, mających ułatwić, a często wręcz umożliwić głosowanie osobom, które napotykają różne bariery w dotarciu do lokali wyborczych.

Niestety, jak pokazuje wspólne badanie ISP i CBOS, na kilka tygodni przed wyborami i na krótko przed upłynięciem terminów zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, ułatwienia te okazują się być wciąż nieznane. Szczególnie niepokoi brak wiedzy o nich wśród osób, do których procedury są adresowane.


Czytaj komunikat z badań. >>>

Praktyczne informacje o procedurach głosowania. >>>
Zapisz się do newslettera
Newsletter