Konwergencja społeczna i gospodarcza - wyzwanie dla Europy
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Konwergencja społeczna i gospodarcza - wyzwanie dla Europy


Jednym z kluczowych wyzwań dla Europy – szczególnie z perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej – jest konwergencja społeczna i gospodarcza pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

Podczas drugiego Regionalnego Forum Polityki Społecznej i Gospodarczej pt. „Unlocking the Potential of Inclusive Growth at the Local Level. Support for a rich dialogue between employers, unions, local governments and other stakeholders” główny nacisk położony był na często zaniedbywany poziom dialogu społecznego, czyli poziom regionalny i lokalny. Celem tegorocznego Forum była próba przełożenia założeń polityki spójności UE podkreślającej rolą włączającego wzrostu gospodarczego na przykłady konkretnych działań na poziomie lokalnym.

Dominik Owczarek, dyrektor Programu Polityki Społecznej, podkreślał rolę lokalnych struktur tj. samorządów, związków zawodowych, ale i polityki krajowej, odgrywających znaczącą rolę stabilizującą w obliczu globalnych zmian jak: przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (szczególnie pod wpływem globalnych wstrząsów gospodarczych), automatyzacja i cyfryzacja, które dla gospodarek peryferyjnych z dużym udziałem prostych, łatwo zastępowanych prac będą miały większe znaczenie niż dla gospodarek trzonowych.


Regional Forum for Social and Economic Policy „Unlicking the potential of Inclusive growth at the Local Level. Support for a rich dialogue between employers, unions, local governments and other stakeholders” odbyło się w Bratysławie w dniach 24-25 pańdziernika 2019 roku. Organizatorami wydarzenia było Regionalne Biuro Fundacji im. Friedricha Eberta (http://www.fes.sk/) oraz Central European Labour Studies Institute (CELSI, https://celsi.sk/en/) 
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter