Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Konkurs grantowy Programu Obywatel i Prawo. Nominacje dla poradniczych organizacji pozarządowch rozdane!


W Instytucie Spraw Publicznych po raz szósty rozdano nominacje w konkursie grantowym Programu „Obywatel i Prawo”.

Od 2002r. Program „Obywatel i Prawo” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Instytut Spraw Publicznych, wspiera działania poradniczych organizacji społecznych, organizując konkursy grantowe. W szóstej edycji programu ogólna kwota grantów wyniosła blisko 600 tys. złotych. 14 organizacji, wyłonionych w drodze konkursu,  w najbliższym roku udzielać będzie porad prawnych i obywatelskich.

Dzięki środkom programu możliwe będzie udzielenie pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji życiowej, m.in. kobietom narażonym na przemoc, pacjentom, uchodźcom, osobom niepełnosprawnym, zaginionym, dzieciom krzywdzonym, osobom z problemami mieszkaniowymi. Każda z tych grup ma inne problemy, które wymagają często kompleksowego podejścia, potrzebują pomocy nie tylko prawnej, ale i psychologicznej bądź socjalnej.

Takie wsparcie można uzyskać właśnie od organizacji pozarządowych, które dzięki swojemu doświadczeniu i wyspecjalizowanej kadrze, niosą wszechstronną pomoc: obok porady prawnej  udzielają także innych form wsparcia. Jednocześnie porady prawne, które można tu uzyskać, są udzielane przez specjalistów dobrze znających problemy, z którymi borykają się  np. ofiary przemocy w rodzinie.

Specjalny grant został przyznany Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych na wzmocnienie jakości porad świadczonych przez kliniki prawa oraz upowszechnianie doświadczeń poradni uniwersyteckich. Fundacja przeprowadzi m.in. regranting na rzecz sieci klinik.
 


 


Zapisz się do newslettera
Newsletter