Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Konferencja „Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych”


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji „Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych”, która odbyła się 31 maja 2011 roku w Warszawie.

Materiały te zostały zaprezentowane przez ekspertów Instytutu Spraw Publicznych podczas sesji „Jak mierzyć partycypację na poziomie lokalnym”.

Szczegółową relację z przebiegu konferencji można znaleźć pod linkiem: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/661626.html

 

Modele partycypacji - prezentacja (dr A. Olech, dr T. Kaźmierczak)

Narzędzie do pomiaru partycypacji  - prezentacja (dr A. Olech, dr T. Kaźmierczak)
Dyskusja panelowa "Partycypacja publiczna - ograniczenie czy rozszerzenie lokalnej władzy"
[for. FFW]


Sesja ISP "Jak mierzyć partycypację na poziomie lokalnym"
[fot. FFW]


Sesja ISP "Jak mierzyć partycypację na poziomie lokalnym"
[fot. FFW]


Sesja ISP "Jak mierzyć partycypację na poziomie lokalnym"
[fot. FFW]

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapisz się do newslettera
Newsletter