Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Konferencja „Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych”


Zapraszamy na konferencję „Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych”, organizowaną w dniu 31 maja 2011 r. w hotelu Novotel przy ulicy Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie.

Konferencja będzie okazją do dyskusji nad stanem i znaczeniem partycypacji publicznej dla rozwoju społeczności lokalnych.

Podczas spotkania będziemy prezentować m.in. polskie i zagraniczne inicjatywy dotyczące praktycznych aspektów wzmacniania partycypacji na poziomie lokalnym. Zaprezentujemy również założenia i narzędzie do pomiaru partycypacji publicznej w samorządach.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, osoby zaangażowane we wdrażanie partycypacji publicznej oraz tych wszystkich, którzy dopiero myślą o działaniach partycypacyjnych w swoich gminach i  powiatach.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza rejestracyjnego. W przypadku wystąpienia problemów związanych z wypełnieniem formularza uprzejmie prosimy o kontakt: kontakt@decydujmyrazem.pl, tel. 22 450 98 72.

Rejestracja trwa do 25 maja 2011 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zapewniamy miejsc parkingowych.


Zaproszenie za konferencję

Program konferencji

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapisz się do newslettera
Newsletter