Jak wdrażać druk 3D w szkole?
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Społeczeństwo cyfrowe

Jak wdrażać druk 3D w szkole?


Wizyty studyjne organizowane w ramach projektu Lekcja:Enter służą bezpośredniemu poznaniu modelowych, inspirujących rozwiązań stosowanych w wybranych szkołach oraz instytucjach, gdzie wprowadzono i wdrożono TIK w obszarach zarządzania placówką oraz stosuje się na lekcjach rozwiązania metodyczne, które wspiera technologia.


Tym razem, ufając doświadczeniu Fundacji Ed Tech Poland, zwróciliśmy się do Prezesa Rafała Lwa-Starowicza o zorganizowanie warsztatu dla uczestników projektu Lekcja:Enter. W wyniku tej inicjatywy firma SKRIWARE S.A., producent drukarek 3D oraz środowiska wsparcia dla szkół, zaprosiła nas w dniach 15 i 28 listopada 2022 na warsztaty, które prowadziła Angelika Ochendowska i Paweł Wysocki, doświadczeni specjaliści SKRIWARE. 

Podczas wizyty studyjnej odbył się warsztat, którego celem było pokazanie modelowych, inspirujących rozwiązań technologicznych i metodycznych w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i druku 3D. Tematyką wiodącą było wdrażanie nowych narzędzi TIK w szkole oraz wypracowanie strategii pomocnej wdrożeniu druku 3D na zajęcia z uczniami. Uczestnicy pracując podzieleni na grupy opracowywali wnioski i rekomendacje na co należy zwrócić uwagę wprowadzając nowe technologie w tym drukarki 3D oraz pomoce dydaktyczne i aplikacje do projektowania. Łącząc doświadczenia uczestników oraz prowadzących rozłożono proces wdrażania wspomnianych narzędzi do szkół na obszary i etapy, na które należy zwracać uwagę. Dyskutowano również o problemach i barierach, które mogą pojawić się na każdym z poziomów. Finalnie uczestnicy stworzyli strategię - zespołowy "Przepis na wdrożenie”, który już bezpośrednio odnosił się do placówki, w której pracują poszczególni uczestnicy. Na zakończenie podsumowano pracę gości wizyty studyjnej oraz jej wartość dla transformacji cyfrowej w szkole i organizacji pracy w placówce z zastosowaniem TIK jako dźwigni wspierającej proces nauczania-uczenia się.

Serdecznie dziękuję uczestnikom wizyty studyjnej oraz gospodarzom za udzieloną pomoc w organizacji inspirującego spotkania.

dr Tomasz Łukawski - ekspert w projekcie Lekcja:Enter, Instytut Spraw Publicznych

W czasie trwania projektu zaplanowanych jest łącznie 9 jednodniowych wizyt studyjnych dla średnio 15 osób/każda, prowadzonych przez opiekuna grupy, który będzie odpowiedzialny za realizację programu wizyty. W przypadku organizacji wizyt w formule online, dopuszczalna jest większa liczba uczestników. Instytut Spraw Publicznych jako jeden z trzech partnerów projektu L:E każdorazowo będzie zapraszał wyróżniających się nauczycieli, którzy opublikują wysoko oceniane materiały na platformie projektu Lekcja:Enter oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i jednostek samorządu terytorialnego (JST) miejscowo właściwych tym nauczycielom oraz finalistów konkursu dobrych praktyk (corocznie organizowany jesienią). Zapraszamy również dodatkowo przedstawicieli grantobiorców, kuratoriów oświaty oraz urzędów centralnych i regionalnych odpowiedzialnych za oświatę i edukację, cyfryzację oraz kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie.


 
Zapisz się do newslettera
Newsletter