Rozpoczynamy projekt BARMETAL
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Rozpoczynamy projekt BARMETAL


22 listopada w formule on-line odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt BARMETAL. Liderem projektu jest Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna z Pizy. Projekt BARMETAL ma na celu analizę obecnej sytuacji i możliwości wzmocnienia układów zbiorowych pracy w przemyśle metalowym biorąc pod uwagę zmianę technologiczną w tym w szczególności cyfryzację, automatyzację i dekarbonizację.


Projekt odwołuje się do faktu, że pandemia COVID-19 przyspiesza technologiczną cyfrową transformację przemysłu. Fakt ten zwiększa potrzebę po stronie partnerów społecznych do znalezienia wspólnych rozwiązań w zakresie zarządzania szybką i zrównoważoną transformacją cyfrową.

 Ceemet i IndustriAll Europe (partnerzy społeczni na poziomie UE w przemyśle metalowym) opublikowali wspólną wizję wyzwań i szans związanych z cyfryzacją dla pracowników i pracodawców. Projekt BARMETAL odpowiada na te wyzwania i priorytety na poziomie UE wyrażone w sektorowym dialogu społecznym i pogłębia wiedzę z zakresu stosunków przemysłowych.

W projekcie zostanie dokonana analiza zarówno procesów negocjacyjnych, jak i treści układów zbiorowych, w 12 państwach członkowskich UE i 1 kraju kandydującym. 

W ramach projektu zostaną zbadane wyzwania dla warunków pracy, takie jak intensyfikacja pracy, kształcenie zawodowe i zmieniające się wymagania dotyczące umiejętności pracowników w przedsiębiorstwach branży metalowej.  Projekt kładzie duży nacisk na wzajemną wymianę i narzędzia uczenia się wśród partnerów społecznych pomiędzy tymi państwami członkowskimi, które mają rozwinięte negocjacje zbiorowe, a tymi, w których należy je wzmocnić.

Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu przygotuje polskie case study oraz polskie policy paper. Odpowiadamy także za końcowe rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań. W czasie spotkania przedstawiciele ISP podkreślili, że obok długofalowych trendów (cyfryzacja, automatyzacja, dekarbonizacja) w chwili obecnej kluczowe są skutkiem agresji Rosyjskiej na Ukrainę, wzrost cen energii i surowców oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw.  Ważnym czynnikiem jest także inflacja i spadek siły nabywczej gospodarstw domowych w całej UE. Tak wiec proces tworzenia rekomendacji musi uwzględniać dużą dynamikę, którą obecnie obserwujemy w przemyśle metalowym. 
Zapisz się do newslettera
Newsletter