Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

ISP zbada zagadnienie rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością


Jesteś osobą z niepełnosprawnością i wychowujesz dziecko? A może znasz kogoś, kto mimo ograniczeń zdecydował się na rodzicielstwo? Zgłoś się do nas!

Instytut Spraw Publicznych rusza z ogólnopolskim badaniem dotyczącym sytuacji rodziców z niepełnosprawnościami w Polsce. Aktualnie badacze Instytutu realizują wywiady pogłębione z matkami i ojcami, którzy borykają się z różnymi rodzajami niepełnosprawności motorycznej, sensorycznej, psychicznej i intelektualnej.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt z Małgorzatą Druciarek: malgorzata.druciarek@isp.org.pl, (22) 556 42 92.


Osoby z niepełnosprawnością, tak jak każdy z nas, mają prawo do życia rodzinnego i swobodnej realizacji swoich marzeń i planów, w tym dotyczących rodzicielstwa. Wciąż jednak zderzają się z dyskryminującymi stereotypami. ISP chce pochylić się nad sytuacją rodziców z niepełnosprawnością i właśnie rozpoczął ogólnopolskie badania dotyczące tego zagadnienia.


Zagadnienie rodzicielstwa osób niepełnosprawnych jest w Polsce słabo rozpoznane. Dostępne są jedynie bardzo wyrywkowe dane dotyczące wybranych grup rodziców z niepełnosprawnościami.

- Osoby niepełnosprawne w roli rodziców nadal budzą zdziwienie, a czasem  – sprzeciw. Zdarzają się przypadki nieuzasadnionego odbierania im dzieci ze względu na niepełnosprawność. Rodzice z niepełnosprawnościami muszą się mierzyć z codziennymi barierami i trudnościami – np. niedostosowaniem placówek przedszkolnych i szkolnych do ich potrzeb - mówi Aleksandra Kobylińska, analityczka w Instytucie Spraw Publicznych, która koordynuje projekt „Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnościami. Diagnoza i potrzebne zmiany”.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat potrzeb i sytuacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które zdecydowały się zostać rodzicami.

Ze względu na wyjściowo małą ilość informacji dotyczących badanej problematyki zespół badawczy stosuje strategię triangulacji – czyli łączenia różnych metod i źródeł danych. Badania uzupełniają analizy materiałów zastanych (zasobów internetowych forów i blogów dotyczących zagadnienia rodzicielstwa osób niepełnosprawnych), a także wywiady z ekspertami posiadającymi specjalistyczną wiedzę w zakresie interesujących zespół obszarów.

Projekt uzupełniają analizy dotyczące rozwiązań z zakresu polityki społecznej dotyczące istniejących rozwiązań prawnych i instytucjonalnych wspierających rodziców z niepełnosprawnościami, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W ramach projektu zostaną opracowane konkretne rekomendacje dotyczące rozwiązań prawnych i instytucjonalnych ułatwiających rodzicom z niepełnosprawnościami pełnienie ról macierzyńskich i ojcowskich.

Strona projektu

Zapisz się do newslettera
Newsletter