Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Jak integrować uchodźców? Rusza portal internetowy „Forintegration.eu”


Jakie możliwości dostępu do obywatelstwa stwarzają uchodźcom poszczególne kraje UE? Jak w krajach Wspólnoty wygląda procedura przyjęcia dziecka do szkoły od chwili złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy? Po jakim czasie osoby starające się o azyl w Polsce, Hiszpanii lub na Węgrzech mogą podjąć legalnie pracę? Od dziś te i inne informacje poświęcone integracji uchodźców będą cyklicznie publikowane na portalu internetowym „Forintegration.eu”.

 
Strona Forintegration.eu to przede wszystkim kompleksowe źródło wiedzy na temat dorobku naukowego największego w historii Unii Europejskiej projektu badawczego poświęconego integracji uchodźców.
 
Projekt Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism - NIEM), zainicjowany przez Instytutu Spraw Publicznych w 2016 roku i realizowany przez partnerów z trzech europejskich ośrodków akademickich i kilkunastu czołowych organizacji pozarządowych m.in. z Polski, Włoch, Szwecji, Węgier i Hiszpanii ma na celu stworzenie w ciągu najbliższych sześciu lat kompleksowej oceny polityki integracyjnej uchodźców i osób ubiegających się o azyl.
 
- Integracja uchodźców to jedno z największych wyzwań przed jakim stoją obecnie kraje Unii Europejskiej – przyznaje  Justyna Segeš Frelak, kierowniczka Programu Polityki Migracyjnej w Instytucie Spraw Publicznych. – Wyzwaniem  jest nie tylko brak standardów dotyczących polityki integracyjnej, ale także brak wiedzy, które przepisy funkcjonujące w poszczególnych krajach Unii, wspomagają skuteczną adaptację uchodźców, a które nie.
 
Portal Forintegration.eu wypełni tę lukę. Jak mówi Anna Piłat, redaktorka naczelna serwisu i jednocześnie analityczka ds. polityki migracyjnej w Instytucie Spraw Publicznych: - Liczymy, że serwis stanie się największą dostępną bazą aktualnych i rzetelnych informacji o stanie europejskiej polityki integracyjnej.
 
Portal redagowany w języku angielskim będzie korzystał z bogatego dorobku projektu NIEM i doświadczenia wszystkich zaangażowanych w jego realizację partnerów.
 
- Dzięki temu znajdą się na nim wypracowane w ramach projektu unikalne zestawienia statystyczne, raporty, analizy, które jak wierzymy, przyczynią się do lepszego poznania mechanizmów odpowiedzialnych za pomyślną integrację uchodźców przybywających do Europy -  mówi Anna Piłat.
 
Na stronie znajdą się też relacje ze spotkań, konferencji oraz innych wydarzeń organizowanych przez wszystkich europejskich partnerów. – A z myślą o czytelnikach zainteresowanych udziałem w spotkaniach „na żywo”, przygotowaliśmy kalendarium, gdzie publikujemy zapowiedzi nadchodzących wydarzeń poświęconych tematowi integracji uchodźców.
 
Portal jest częścią projektu pt. Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
 
Partnerami instytucjonalnymi projektu są ze strony polskiej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce oraz Biuro Regionalne Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Budapeszcie.
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter