Integracja przez działanie – aktywność społeczna migrantów i migrantek w Polsce
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Integracja przez działanie – aktywność społeczna migrantów i migrantek w Polsce


26 kwietnia 2023 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca projekt "My o nas dla Was – Wiedza na rzecz organizacji migranckich", którego głównym celem było wsparcie rozwoju działających w Polsce organizacji i inicjatyw tworzonych przez osoby z doświadczeniem migracji i prowadzących działalność na ich rzecz.


Podczas tej konferencji koordynatorka projektu, Katarzyna Chimiak, przedstawiła główne wnioski z raportu dotyczącego aktualnej sytuacji organizacji i inicjatyw migranckich działających w Polsce. Raport ten powstał w oparciu między innymi o wywiady z liderami i liderkami społeczności ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej, nigeryjskiej, wietnamskiej, pakistańskiej i palestyńskiej, a także organizacji założonych przez osoby pochodzące z różnych krajów Afryki. Następnie Anna Dolińska, pełniąca rolę głównej badaczki w tym projekcie, przedstawiła strategię rozwoju organizacji migranckich i ich integracji w główny nurt życia społecznego. 

W dyskusji, która wywiązała się po prezentacji, uczestniczyły osoby liderskie z organizacji partnerskich projektu, przedstawiciele mediów tworzonych przez migrantów oraz eksperci zajmujący się problematyką migracji i integracji migrantów w Polsce. Podkreślano przede wszystkim potrzebę włączania organizacji migranckich do tworzenia lokalnych polityk integracyjnych – procesu, który zyskał nową dynamikę w 2022 roku, pod wpływem wyzwania, jakim było dla polskich samorządów przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Katarzyna Chimiak mówiła, że liderzy i liderki społeczności migranckich mogą być bardzo cennymi partnerami dla władz samorządowych, gdyż dysponują wiedzą ekspercką na temat krajów swego pochodzenia i lepiej niż ktokolwiek inny rozumieją trudności, z jakimi mogą się mierzyć osoby nowoprzybyłe do Polski. 

Dyskutowano również o wyzwaniach związanych z zakładaniem i prowadzeniem takich organizacji, które częściowo są charakterystyczne dla całego trzeciego sektora w Polsce, ale również mają swoje specyficzne cechy wynikające ze statusu ich liderów i liderek jako osób z doświadczeniem migracji.

Projekt "My o nas dla Was – Wiedza na rzecz organizacji migranckich" był dwuletnim przedsięwzięciem badawczo-rzeczniczym. Partnerstwo w realizacji projektu obejmowało cztery organizacje, w tym ISP jako lidera, oraz trzy organizacje prowadzone przez kobiety-migrantki i uchodźczynie: Fundację WOT (Warszawa), Fundację Kobiety Wędrowne (Gdańsk) i Fundację Kultury bez Granic (Warszawa). Dotację na ten cel przyznał Program Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Zapisz się do newslettera
Newsletter