Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Instytut Spraw Publicznych przesłał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uwagi do Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2013-18.


Pozytywnie oceniamy położenie w Programie dużego nacisku na prewencję i edukację publiczną, które są w naszej opinii równie ważnym, co ściganie przestępczości, elementem ograniczającym korupcję w Polsce.

Na uznanie zasługuje wprowadzenie mechanizmu zewnętrznej ewaluacji wdrażania Programu przez podmioty niezależne: Najwyższą Izbę Kontroli oraz organizacje pozarządowe.
 
Niestety w Programie zauważyliśmy również jego słabe sony. Są to m.in. zbyt  ogólnie określone cele i mierniki sukcesu, brak harmonogramu wdrażania Programu jak i brak zapewnienia osobnego finansowania na działania przewidziane w Programie. 

Treść Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji  na lata 2013-18 wraz z załącznikiem

Uwagi ISP do Programu
 


 
Zapisz się do newslettera
Newsletter