GREENET - społecznie odpowiedzialna dekarbonizacja przemysłu, energetyki i transportu
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

GREENET - społecznie odpowiedzialna dekarbonizacja przemysłu, energetyki i transportu


W dniu 16 października 2023 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne online projektu "GREENET: Przyspieszenie zielonej transformacji w sprawiedliwy i społecznie odpowiedzialny sposób - przypadki sektorów przemysłu, energetyki i transportu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu "Warunki pracy i dialog społeczny".


Głównym celem projektu jest promowanie sprawiedliwej i ekologicznej transformacji w sektorach przemysłu, energii i transportu. W szczególności projekt ma służyć wzmocnieniu potencjału międzysektorowych partnerów społecznych  działających w branżach energetyczno-paliwowej, przemysłowej i transportowej. 

W spotkaniu  wzięli udział przedstawiciele Instytutu Spraw Publicznych, którzy wraz z partnerami z Malty, Polski, Bułgarii, Słowacji, Turcji, Hiszpanii, Serbii, Litwy, Łotwy, Macedonii Północnej i Portugalii omówili cele, metodologię pracy i działania, które zostaną wdrożone w ciągu najbliższych 20 miesięcy. 

Małgorzata Koziarek analityczka Instytutu Spraw Publicznych szczegółowo omówiła  badania  , które zaplanowaliśmy , żeby dowiedzieć się jak przebiega zielona transformacja i jaki jest jej wpływ na pracowników w poszczególnych krajach i branżach. Oprócz wywiadów pogłębionych wśród  przedstawicieli organizacji pracowników i pracodawców partnerzy projektu zrealizują międzynarodowy sondaż wśród pracowników, żeby poznać ich potrzeby i opinie odnośnie sprawiedliwej transformacji. Wyniki badań pomogą nam w zaprojektowaniu szkoleń dla partnerów społecznych, które Instytut zorganizuje  w kolejnej fazie projektu.
Liczymy, że dzięki udziałowi w projekcie partnerzy społeczni skutecznie wpłyną na europejski dialog społeczny tak, by przejście do neutralności węglowej w Unii Europejskiej – biorąc pod uwagę zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym i skutkami COVID-19 –  było społecznie sprawiedliwe i by było nań stać wszystkich obywateli i pracowników Europy.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zapisz się do newslettera
Newsletter