Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Ekspert ISP wybrany do Rady Dyrektorów sieci PASOS


Piotr Kaźmierkiewicz, ekspert Instytutu Spraw Publicznych został wybrany do Rady Dyrektorów sieci niezależnych think tanków Policy Association for an Open Society PASOS.


PASOS zrzesza obecnie ponad 50 think tanków z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Bałkanów Zachodnich oraz Kaukazu Południowego, które w swoich celach mają wzmacnianie demokracji, rządów prawa i społeczeństwa obywatelskiego w regionie. ISP jest członkiem założycielem tej sieci. Eksperci ISP od lat aktywnie angażują się w jej prace. Przez lata członkiem i przewodniczących Rady Dyrektorów był obecny Prezes ISP, dr Jacek Kucharczyk. W listopadzie końca dobiegła kadencja na stanowisku przewodniczącej dr Agnieszki Łady, kierownika Programu Europejskiego ISP.

W 2011 roku podczas polskiej prezydencji w Radzie UE ISP zorganizował w Warszawie doroczną konferencję PASOS wraz z posiedzeniem wszystkich jego członków. Co roku ISP realizuje kilka projektów wspólnie z sekretariatem sieci i innymi jej członkami. Jednym z  nich jest goszczenie młodych analityków z krajów spoza UE w think tankach z krajów Wspólnoty w ramach Ilko Kucheriv Democracy Partnership Programme,

Więcej na temat aktualnych wydarzeń w sieci PASOS i o aktywności ISP w jej ramach w raporcie rocznym organizacji.

Zapisz się do newslettera
Newsletter