Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Dyskryminacja i wykluczenie migrantów w dyskursie publicznym i mediach – relacja ze spotkania zorganizowanego w ramach projektu „Polskie Forum Integracyjne II”


W dniu 17 maja 2012 w Instytucie Spraw Publicznych odbyło się spotkanie dotyczące problemu dyskryminacji i wykluczenia migrantów w dyskursie publicznym i w mediach. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu M. St. Warszawy, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką migracji, w tym także tych na co dzień pracujących z cudzoziemcami.

 
Gościem specjalnym spotkania był dr hab. Michał Krzyżanowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Lancaster University), który przedstawił wybrane tendencje pojawiające się w dyskursie, jaki toczy się wokół problematyki migracji, wielokulturowości, dyskryminacji i integracji cudzoziemców w wybranych krajach UE, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Austrii. Swoją prezentacje dr hab. M. Krzyżanowski oparł przede wszystkim na przeprowadzonych w ostatnich latach badaniach i analizie prasy w obu tych krajach.
 
Pierwsza część prezentacji została poświęcona omówieniu badań nad obecnością problematyki migracji w mediach brytyjskich w latach 1996-2006. Według eksperta, głównym problemem omawianego dyskursu był negatywny charakter tekstów oraz przedstawianie migrantów jako ofiar incydentów, nie zaś członków lokalnych społeczności. Jak wynikło z późniejszej dyskusji, ten schemat kreowania wizerunku cudzoziemców odnosi się także do polskich mediów. Dr hab. M. Krzyżanowski dużo uwagi poświęcił także różnym aspektom dyskursu na temat imigrantów w Austrii, m.in. na przykładzie materiałów wykorzystanych w kampanii wyborczej przez Austriacką Partię Wolności (FPÖ).
 
Dyskusja między zebranymi gośćmi przeniosła tematykę spotkania na polski grunt. Zebrani eksperci dyskutowali nie tylko o jakości dyskursu na temat imigrantów w Polsce, ale także zastanawiali się nad czynnikami wpływającymi np. na wzrost lub spadek zainteresowania mediów sytuacją cudzoziemców w naszym kraju.
 
Po prezentacji dr hab. Michał Krzyżanowski odpowiadał na pytania uczestników spotkania.
 
Dr hab. M. Krzyżanowski, Dykryminacja i wykluczenie w mediach i dyskursie publicznym, 17 maja 2012 r.   


 
 
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu: „Polskie Forum Integracyjne II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwaZapisz się do newslettera
Newsletter