Drugi spot kampanii Wolna Szkoła - “Lekcja nr 2”
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Drugi spot kampanii Wolna Szkoła - “Lekcja nr 2”


27 września, 3 tygodnie po rozpoczęciu kampanii uświadamiającej dramatyczne dla polskiej szkoły konsekwencje planowanych przez rząd zmian w prawie oświatowym, organizatorzy społecznej akcji Wolna Szkoła publikują drugi spot kampanii: “Lekcja nr 2: Ideologia LGBT wywodzi się neomarksizmu”.


 


W kampanii sprzeciwu wobec szkodliwych zmian w szkole, której symbolem jest czerwona ekierka, uczestniczy już ponad 100 organizacji społecznych a także stowarzyszenia samorządów i związki zawodowe, w tym: Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska. Kampanię wspierają: Związek Miast Polskich oraz Unia Metropolii Polskich. Codziennie włączają się do niej nowe organizacje i grupy obywatelskie (aktualizowana lista uczestników i uczestniczek kampanii jest na stronie www.wolnaszkola.org)
Zapisz się do newslettera
Newsletter