Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Biuletyn Kompas - Fundusz sołecki w gminie Gostyń


Często opisujemy przykłady miast wdrażających budżety obywatelskie, ale nie należy zapominać o funduszach sołeckich, które od kilku lat wprowadzane są w gminach wiejskich. Przykładem wykorzystania funduszu sołeckiego może być gmina Gostyń, gdzie w ubiegłym roku mieszkańcy już po raz trzeci decydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego.

W 2013 r. fundusz sołecki w gminie Gostyń wyniósł niewiele ponad 307 tys. zł. Cele, na które mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć te środki były bardzo różnorodne. W wielu sołectwach zdecydowano się na remonty i doposażenie świetlic na łączną kwotę 95 tys. zł (co stanowiło prawie 1/3 funduszu) oraz na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych na kwotę 44 tys. zł. Ponadto zaplanowano m.in. remonty chodników, utwardzenie drogi, modernizacje placów zabaw, zakup mundurów strażackich dla jednej z OSP, modernizację remizy oraz budowę muszli koncertowej.

Obecnie wiele z tych inwestycji jest już wykonanych, np. wybudowano muszlę koncertową w Sikorzynie, wyremontowano remizę w Ziółkowie, a z drobniejszych inwestycji można wymienić wybudowanie chodnika, utwardzenie drogi czy też ogrodzenie placu zabaw w Czachrowie. Już niedługo mieszkańcy sołectw gminy Gostyń zadecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2014 – będzie to kwota 322 tys. zł.


Przypomnijmy: sołectwa istnieją w 2175 gminach w Polsce, co stanowi 88% ogólnej liczby gmin. Z tej liczby, w 1241 gminach zdecydowano się na utworzenie funduszu sołeckiego w roku 2014, co przekłada się niebagatelną liczbę 22 516 sołectw, gdzie mieszkańcy decydują właśnie o przeznaczeniu środków na potrzeby swoich wspólnot. Bez wątpienia fundusze sołeckie są najpopularniejszym w Polsce mechanizmem wpływania mieszkańców na budżety gmin.


Autor: Adam Sawicki


Źródło: Portal Samorządowy, BIP Gminy Gostyń, www.funuszesoleckie.pl

Tekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapisz się do newslettera
Newsletter