Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

O wzajemnym postrzeganiu się Polaków, Czechów i Niemców na Forum Ekonomicznym w Krynicy i w najnowszym raporcie


Wizerunek Polski w Niemczech jest lepszy niż w Czechach. Jest też lepszy niż wizerunek Czech w Niemczech. Widoczna jest asymetria wzajemnego postrzegania się Polaków i Czechów. Znakomitemu wizerunkowi Czech w Polsce nie towarzyszy równie pozytywny wizerunek Polski u Czechów, to główne wnioski badania wzajemnego postrzegania się Polaków, Niemców i Czechów zrealizowanego przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie PKN Orlen.


Polska, Czechy i Niemcy tworzą znaczącą siłę w Unii Europejskiej: 25% jej ludności oraz 25% jej PKB. Coraz silniejsze są kontakty gospodarcze pomiędzy tymi trzema krajami. Jak wynika z badania ISP dla PKN Orlen omówionego w raporcie Polska Niemcy Czechy. Wzajemne relacje / współpraca / rozwój LINK tym silnym relacjom ekonomicznym towarzyszy generalnie dobry wizerunek drugiego kraju i jego społeczeństwa. „Szczególnie cieszy fakt pozytywnych ocen polskiej i czeskiej gospodarki w Niemczech, które pozostają dla obu krajów tak istotnym partnerem”, zauważa dr Jacek Kucharczyk, prezes Zarządu ISP. „Co ciekawe, ten wizerunek jest bardzo podobny, choć Polska wypada zwykle trochę lepiej. Ale tendencje są porównywalne”.

Wyjątkowo dobrze w Polsce i Czechach postrzegane są Niemcy. Polacy mają także pozytywne opinie o Czechach, ale jednocześnie zdecydowanie trudniej ocenić im Czechy jako kraj niż Czechom – Polskę. „Jest to normalna tendencja, widoczna także w stosunkach polsko-niemieckich. Silniejszy partner zwykle mniej wie, o tym mniejszym”, tłumaczy dr Agnieszka Łada, kierownik Programu Europejskiego ISP.

W badaniu zapytano także, co stanowi przeszkody do inwestowania. Za główną barierę inwestycji w Polsce i Czechach profesjonaliści z tych krajów uznają nadmierną biurokrację we własnym państwie. „Odpowiedzi takie wskazują na konkretne potrzeby zmian w tych krajach”, komentuje Kucharczyk.

Główne wnioski z badań wzajemnego postrzegania:

  • Ogólnie rzecz biorąc, wzajemnie postrzegany wizerunek Polaków, Czechów i Niemców jest raczej pozytywny, choć istnieją obszary, gdzie potrzebne są działania na rzecz poprawy wizerunku.
  • Widoczna jest asymetria wzajemnego postrzegania się Polaków i Czechów. Znakomitemu wizerunkowi Czech w Polsce nie towarzyszy równie pozytywny wizerunek Polski u Czechów.
  • Wizerunek Polski w Niemczechjest lepszy niż w Czechach i lepszy niż wizerunek Czech w Niemczech. Pozytywny obraz Polski w Niemczech, zwłaszcza w porównaniu do niemieckich opinii o Czechach i czeskich o Polsce i Polakach, jest świadectwem ogromnej zmiany w stosunku do opinii panujących historycznie za Odrą. Niemcy przez lata patrzyli na Polskę i Polaków negatywnie, szczególnie źle oceniając gospodarkę („polnische Wirstchaft”).
  • Z badań wyraźnie wyłania się bardzo pozytywny wizerunek Niemiec i Niemców w Polsce i Czechach. Nieco większy dystans wobec Niemców można w przypadku polskim dostrzec jedynie w odniesieniu do deklaracji sympatii (rzadszych niż w stosunku do Czechów). Już w przypadku akceptacji czy oceny cech charakteru Niemcy są widziani bardzo pozytywnie. Pośród Czechów oceny Niemiec są zawsze lepsze, a często o wiele lepsze niż Polski i jej społeczeństwa.

Raporty do pobrania w trzech wersjach językowych:

PL: http://konferencje.orlen.pl/download?file=/files/raporty/raport_pl_2013.pdf
 
ENG: http://konferencje.orlen.pl/download?file=/files/raporty/raport_en_2013.pdf
 
CZ: http://konferencje.orlen.pl/download?file=/files/raporty/raport_cz_2013.pdf
Zapisz się do newslettera
Newsletter