Badanie: Wpływ pandemii COVID-19 na dostęp do praw podstawowych i przestrzeń obywatelską
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Badanie: Wpływ pandemii COVID-19 na dostęp do praw podstawowych i przestrzeń obywatelską


Działasz w organizacji społecznej (pozarządowej), związkowej, zrzeszającej pracodawców lub branżowej, a może spółdzielni, innym podmiocie ekonomii społecznej, w sektorze MŚP lub w grupie nieformalnej? Wypełnij kwestionariusz, by powiedzieć Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na warunki Twojej działalności, w tym na możliwość korzystania z wolności zrzeszania się, zgromadzeń i słowa. Uzyskane odpowiedzi pomogą w opracowaniu rekomendacji działań skierowanych do instytucji europejskich.

 
Serdecznie zapraszamy osoby reprezentujące organizacje i podmioty szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego do wypełnienia krótkiej ANKIETY ONLINE. Pozwoli ona na poznanie wyzwań, przed jakimi stanęły organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Europie w związku z pandemią wirusa COVID-19, zrozumienie w jaki sposób przeszkody te wpłynęły na działalność organizacji oraz jakie podjęto już działania by zaradzić tym wyzwaniom.
 
Ankieta jest częścią badania realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Civil Society Europe, European Civic Forum (ECF) oraz European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) na zlecenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). W oparciu o uzyskane wyniki powstanie zestaw rekomendacji dotyczących wprowadzenia niezbędnych środków legislacyjnych i rozwiązań instytucjonalnych, które zostaną skierowane do EKES-u i innych instytucji europejskich.
 
Ankieta składa się z 16 pytań, a jej wypełnienie powinno zająć poniżej 15 minut.
 
Kwestionariusz został przygotowany w kilku wersjach językowych. Poza polskim jest (lub będzie) też dostępna w językach: angielskim, czeskim, greckim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, rumuńskim, węgierskim i włoskim.
 
Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 22 września br. Kwestionariusz ankiety jest dostępny tutaj: https://forms.office.com/r/UvFiQjwQ2c.
 
UWAGA: Opracowując założenia tej ankiety przyjęto szeroką definicję „organizacji społeczeństwa obywatelskiego” (CSO), zgodną z terminologią stosowaną przez EKES (zob. m.in. TUTAJ, s. 4).
 
Obejmuje ona:
 
•          podmioty rynku pracy, czyli tzw. partnerów społecznych,
•          organizacje reprezentujące podmioty społeczne i gospodarcze, które nie są partnerami społecznymi w ścisłym tego słowa znaczeniu,
•          organizacje społeczne/pozarządowe (NGO), które łączą ludzi we wspólnej sprawie, takie jak organizacje ochrony środowiska, organizacje praw człowieka, stowarzyszenia konsumenckie, organizacje charytatywne, organizacje edukacyjne i szkoleniowe, itp.
•          organizacje o charakterze wspólnotowym (tj. organizacje utworzone na najbardziej podstawowym poziomie społecznym, które realizują cele ukierunkowane na swoich członków), np. organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia rodzinne i wszystkie organizacje, poprzez które obywatele i obywatelki uczestniczą w życiu lokalnym i samorządowym,
•          wspólnoty religijne,
•          grupy nieformalne (choć nie są obecne w EKES).
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących badania, prosimy o kontakt z Filipem Pazderskim, Kierownikiem Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego ISP, pod adresem: filip.pazderski@isp.org.pl.

Bardzo dziękujemy za pomoc i udział w badaniu! Wszystkie odpowiedzi są dla nas bardzo ważne i przyczynią się do opracowania zaleceń lepiej odpowiadających na potrzeby organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter