Apelujemy o odrzucenie lub niepodejmowanie prac nad „Lex Woś”.
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Apelujemy o odrzucenie lub niepodejmowanie prac nad „Lex Woś”.


Nowe rozwiązania prawne,  które zostały zawarte w proponowanym przez Solidarną Polskę projekcie tzw. "Lex Woś", stanowią wyraz wybiórczego podejścia do zasady jawności i wrogiego nastawienia do niezależnej działalności organizacji społecznych.


Projekt nakłada na organizacje kolejne obciążenia biurokratyczne, sankcje finansowe i karne za ich nieprzestrzeganie, likwiduje prawo do anonimowości darczyńców i wprowadza atmosferę podejrzliwości wokół źródeł przychodów, w tym środków finansowych z zagranicy.

Nowe rozwiązania będą dublować istniejące przepisy. Organizacje społeczne już obecnie podlegają rozbudowanemu systemowi sprawozdawczości i nadzoru. Dostęp do informacji o finansach organizacji mają m.in. organy skarbowe, organy przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy i służby specjalne. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacje o dużych darowiznach od osób prawnych powinny być dostępne publicznie np. na stronie organizacji lub w jej sprawozdaniu.

Apelujemy o natychmiastowe odrzucenie projektu.

Zapraszamy do zapoznania się  ze stanowiskiem przygotowanym  przez Forum Darczyńców i Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i podpisanie apelu >>>
Zapisz się do newslettera
Newsletter