Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Alternatywne byty polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej?


Marcin Waszak, ekspert ISP, na zaproszenie Institute for Public Affairs (IVO) wystąpił jako jeden z referentów na konferencji zorganizowanej w Bratysławie 12.09.2012 w ramach projektu „Alternative politics”? The rise of new political formations in Central Europe: reasons, factors, consequences”.


Dyskusja z udziałem ambasadorów, dyplomatów, dziennikarzy oraz przedstawicieli środowiska naukowego odbyła się w bibliotece Słowackiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej. Podczas pierwszego panelu omówiono polskie, czeskie i węgierskie doświadczenia związane w formowaniem się nowych partii politycznych i ich wpływem na bieżącą politykę. Marcin Waszak w swoim wystąpieniu zastanawiał się nad przyczynami sukcesu Ruchu Palikota w Polsce i tym jak bardzo w swoim sposobie działania formacja ta przypomina partię alternatywną. Druga część dyskusji toczyła się wokół słowackich przykładów anty-partii oraz ich wyborców.

Konferencja stanowi jednocześnie zapowiedź angielskojęzycznej publikacji poświęconej alternatywnym partiom politycznym w Europie Środkowo-Wschodniej, która ukaże się w kwietniu 2013 r. W publikacji znajdzie się także artykuł autorstwa Marty Gałązki, Marcina Waszaka i dr Jarosława Zbieranka, zawierający politologiczną analizę dotyczącą umiejscowienia Ruchu Palikota jako nowej formacji politycznej w polskim systemie partyjnym.

Projekt „Alternative politics”? The rise of new political formations in Central Europe: reasons, factors, consequences” realizowany jest ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Zobacz więcej:
Anti-politics as a prescription for the electoral success in Poland? The case of Palikot’s Movement  >>>
Relacja z konferencji na stronie the Institute for Public Affairs >>>
Zapisz się do newslettera
Newsletter