Wydarzenia
kwiecień 08 16:00

Webinar: Pracownicy zagraniczni w Polsce w czasach pandemii COVID-19

Miejsce:
Online ZOOM

Pandemia koronawirusa Covid-19 miała ogromny wpływ na rynek pracy – wielomiesięczny lockdown, obostrzenia, przerwane łańcuchy dostaw, itd. Niektóre branże, jak np. turystyka i gastronomia musiały dłużej zmagać się z ekonomicznymi skutkami pandemii, zaś transport i logistyka już w czerwcu 2020 r. zgłaszały zwiększone o 20% zapotrzebowanie na pracowników zagranicznych niż rok wcześniej.

W projekcie MOBILEurope badamy wpływ pandemii na pracowników cudzoziemskich pod względem zatrudnienia, oraz sposoby współpracy partnerów społecznych w celu zagwarantowania pracownikom mobilnym praw społeczno-ekonomicznych.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wnioski z przeprowadzonych badań dotyczących sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasów pandemii COVID-19 i najcięższego okresu obostrzeń 2020-2021.

W szczególności przedstawimy wyniki badania jakościowego - wywiadów z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców. Omówimy m.in.:
•    Formy zatrudnienia pracowników cudzoziemskich
•    Najczęstsze nieprawidłowości 
•    Relacje między polskimi związkami zawodowymi a pracownikami cudzoziemskimi
•    Sugestie przedstawicieli związków zawodowych
•    Sugestie pracodawców
•    Rekomendacje zespołu badawczego 

Spotkanie poprowadzą analitycy ISP: dr Anna Dolińska i Dominik Owczarek 

Powyższe zagadnienia są częścią Raportu krajowego z projektu MOBILEurope: Negocjacje zbiorowe dla pracowników mobilnych w Europie w związku z COVID-19 – przypadki pracowników przygranicznych, sezonowych i migrujących.

Pracownicy zagraniczni w Polsce w czasach pandemii COVID-19

Formularz był aktywny do 2024-04-08 13:00.
Zapisz się do newslettera
Newsletter