Wydarzenia
maj 31 10:00

Organizacje strażnicze. Stan obecny, wyzwania, perspektywy

Miejsce:
Golden Floor Atrium, Warszawa Al. Jana Pawła II 27, 3 piętro
Obszar tematyczny:
wsparcie dla organizacji strażniczych w Polsce
Tagi:
korupcja, watchdogs, demokracja, finansowanie polityki, społeczeństwo obywatelskie

Instytut Spraw Publicznych

oraz

Fundacja im. Friedricha Eberta

Zapraszają na seminarium pod tytułem:

Organizacje strażnicze.
Stan obecny, wyzwania, perspektywy

31 maja 2012 (czwartek), godz. 10:00

Golden Floor Atrium, Warszawa
Al. Jana Pawła II 27, 3 piętro

Organizacje strażnicze (ang. watchdogs), „patrzące władzy na ręce” i monitorujące jej działania w Polsce funkcjonują w bardzo ograniczonym zakresie. Jest ich niewiele, a na co dzień muszą borykać się z wieloma problemami. Jednocześnie jednak watchdogi stanowią ważny filar demokracji i pełnią istotną społecznie funkcję kontrolną. Dlatego też głównym celem seminarium organizowanego wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Friedricha Eberta jest wzmocnienie środowiska organizacji strażniczych w Polsce poprzez zainicjowanie debaty, diagnozę ich obecnej kondycji oraz wypracowanie rekomendacji działań mających ułatwić ich funkcjonowanie w przyszłości.
Seminarium kierujemy do przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością strażniczą lub planujących zaangażować się w taką działalność, przedstawicieli mediów oraz władz, mających wpływ na polityki publiczne w Polsce, oraz do wszystkich zainteresowanych działaniami watchdogowymi.


Program seminarium:

9:30  -  10:00    Rejestracja uczestników
10:00 - 10:10    Powitanie uczestników
                            Przedstawiciel Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Friedricha Eberta

10:10 – 10:30   Prezentacja ekspertyzy „Organizacje strażnicze. Stan obecny, wyzwania, perspektywy” 

Katarzyna Batko-Tołuć (Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich)

10:30 -  12:00    Panel „Działania watchdogowe w Polsce”

Jak funkcjonują polskie watchdogi? Co jest działalnością strażniczą, a co już nie? Bariery działalności strażniczej na poziomie centralnym i lokalnym. Rekomendacje poświęcone funkcjonowaniu organizacji monitorujących przejrzystość życia publicznego.


Paneliści:
Danuta Przywara (HFPC)
Małgorzata Szumańska (Fundacja Panoptykon)
Bartosz Pilitowski (Fundacja Court Watch)
Maciej Puławski (gazeta lokalna Stacja Tłuszcz)


Moderacja:
Katarzyna Batko-Tołuć (Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich)



12:00 – 12:20    Przerwa kawowa

12:20 – 14:00    Panel „Watchdogi a monitoring finansowania polityki”

Jak wygląda działalność strażnicza związana z monitoringiem finansowania polityki? Jakie były dotychczasowe doświadczenia strażnicze w tym obszarze?  Jaką rolę pełnią media i organizacje pozarządowe? Jakie są przeszkody praktyczne i prawne oraz doświadczenia innych krajów?


Paneliści:
Adam Sawicki (Fundacja im. S. Batorego)
Wioletta Wojciechowska-Rybczyńska (TV Dami Wałbrzych)
Marzena Czarnecka (SLLGO / Głos Szklarskiej Poręby)

Moderacja:
dr Jarosław Zbieranek (Instytut Spraw Publicznych)



Z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rejestracja udziału w seminarium za pomocą e-maila: na adres konferencja@isp.org.pl lub korzystając z formularza rejestracyjnego poniżej.

Informujemy, że wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają do 30.05.2012 mailowe potwierdzenie uczestnictwa.


Program Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości
Konferencja organizowana  w ramach projektu „European Integrity Systems”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości,
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna do spraw Stosunków Wewnętrznych.


                                                                                                   
Seminarium współfinansowane przez Fundację im. Friedricha Eberta

www.feswar.org.pl

Zapisz się do newslettera
Newsletter