Wydarzenia
listopad 29 18:00

Między zyskiem a wyzyskiem. Debata wokół rapotu `Amazon po polsku. Warunki pracy i stosunki z pracownikami`

Miejsce:
Marzyciele i Rzemieślnicy, Bracka 25, III piętro, Dom Braci Jabłkowskich
Amazon jest przykładem firmy wpisującej się w szerszy obraz polskiej gospodarki, który charakterystyczny jest również dla innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Rozwój tych gospodarek zależny jest w dużym stopniu od inwestycji zagranicznych lub ich braku czy wycofania. Inwestycje te pojawiają się w tych sektorach, które są najbardziej opłacalne z punktu widzenia globalnej gospodarki.

Inwestorzy natomiast korzystają nie tylko z niskich kosztów pracy, co powszechnie pojawia się w debacie publicznej, ale i ze specyfiki stosunków pracy, czyli słabego uzwiązkowienia, zazwyczaj niewielkiego rozwinięcia dialogu społecznego, czy też z uelastyczniających się regulacji np.: zmiana okresów rozliczania czasu pracy.

Często też obserwować można politykę braku wymagań ze strony samorządów i przyciąganie inwestycji zagranicznych bez względu na konsekwencje w obszarze społecznym czy dla rozwoju regionalnego. Innowacyjność jaką miały przynosić globalne firmy kończy się na procesie technologicznym i optymalizacji w organizacji pracy, a w niewielkim stopniu przekłada się na inne sfery życia społecznego.

Rodzi się zatem pytanie czy przyciąganie inwestycji zagranicznych w obecnej formule jest właściwym pomysłem na podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki oraz na poprawę warunków pracy zatrudnionych osób?

W debacie udział wezmą:


Adam Leszczyński - historyk, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, publicysta „Gazety Wyborczej”. Autor dwóch książek reporterskich o Afryce i kilku książek o historii. Pisał m.in. w „the Guardian”, „Le Monde”, „El Pais”, „Suddeutsche Zeitung”.

Agnieszka Mróz, Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza - Amazon Poznań

Kacper Stachowski, Kierownik Działu Rozwoju Związku NSZZ "Solidarność", kierujący kampanią „Związki zawodowe razem dla dobrych miejsc pracy w Amazon” zainicjowaną przez UNI Global Union

Joanna Tyrowicz, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski, Rimini Center for Economic Analysis

Thomas Voß, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (skrót ver.di; pol. Zjednoczony Związek Zawodowy dla Sektora Usług)

Spotkanie poprowadzi Dominik Owczarek, analityk Instytutu Spraw Publicznych i współautor raportu "Amazon po polsku. Warunki pracy i stosunki z pracownikami".

Debata zostanie poprzedzona prezentacją Agaty Chełstowskiej, która opowie więcej o naszym raporcie "Amazon po polsku. Warunki pracy i stosunki z pracownikami". Z raportem można też zapoznać się tu: http://isp.org.pl/publikacje,1,903.html

Debata jest organizowana przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau.

Partnerem debaty jest obywatel.

Debata będzie tłumaczona symultanicznie.
Zapisz się do newslettera
Newsletter