Wydarzenia
sierpień 19 10:30

Bezpłatne warsztaty: Mama na polskim rynku pracy / Мама на польском рынке труда

Miejsce:
Ukraiński Dom, Warszawa, ul. Zamenhofa 1
Instytut Spraw Publicznych zaprasza cudzoziemki do udziału w bezpłatnych warsztatach poświęconych poszukiwaniu pracy w Polsce pt. "Mama na polskim rynku pracy". Szkolenie odbędzie się 19.08 oraz 26.08 w godzinach 10:30 – 16:00 w Ukraińskim Domu w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1. 
 
Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym nie zawsze jest łatwy. Im dłuższa przerwa, tym trudniej może być mamie odnaleźć się w nowej sytuacji.  Mamy-migrantki obarczone są dodatkowymi czynnikami ryzyka: słabą znajomością języka polskiego, trudnościami w nostryfikacji dyplomów oraz uznaniu kwalifikacji oraz niezrozumieniem prawa pracy kraju przyjmującego. Warsztaty mają na celu praktyczne przygotowanie migrantek do skutecznego poszukiwania pracy w Polsce,  nabycie wiedzy na temat tego, jak korzystać ze swoich praw i przywilejów w pracy oraz jak zapewnić opiekę nad dzieckiem, by móc podjąć pracę. 
 
Zapisy przyjmujemy mailowo katarzyna.banul@isp.org.pl i telefonicznie 22 556 42 60 (prosimy o zgłoszenia do 18.08.2017).
 
Zapewniamy opiekę nad dziećmi, jeśli chcesz zabrać je ze sobą na warsztaty poinformuj nas o tym przy zgłoszeniu. 
 
Zapraszamy! 
 
PROGRAM
 
19.08 (sobota) Poszukiwanie pracy w Polsce
10:30 Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji oraz nostryfikacja dyplomów w Polsce
13:00 Przerwa – lunch
13:45 Aktualna sytuacja na rynku pracy:
gdzie i w jaki sposób szukać pracy
jak nie popełniać błędów w CV i liście motywacyjnym
jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej
 
 
26.08 (sobota) Mama w pracy
10:30  Prawo pracy 
jak czytać umowy o pracę
jak rozpoznać nieuczciwego pracodawcę
jak sobie radzić z niewłaściwym traktowaniem w pracy oraz nierównością w zarobkach
jak przebiega zmiana zakresu obowiązku
przepisy BHP
urlopy i zwolnienia lekarskie
13:30 Przerwa - lunch
14:15 Opieka nad dzieckiem oraz świadczenia
jak zarejestrować dziecko do żłobka, przedszkola, szkoły
Rodzina 500+ - kto jest uprawniony do korzystania ze świadczenia i jak załatwić formalności
 
Prowadzenie: Alla Maievska 
Warsztaty odbywają się w języku rosyjskim. 
Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Jestem mamą w Polsce II”, który jest realizowany przez Polskie Forum Migracyjne oraz Instytut Spraw Publicznych.
Projekt „Jestem mamą w Polsce II” jest finansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, a także ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
 

 
Институт общественных дел приглашает иностранок принять участие в бесплатных семинарах по поиску работы в Польше «Мама на польском рынке труда». Обучение будет проходить 19-го и  26-го августа с 10:30 до 16:00 в Украинском доме в Варшаве по адресу ул. Заменгофа.
 
Вернуться на работу после декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком не всегда легко. Чем дольше Вы не работали, тем Вам может быть труднее сориентироваться в новой ситуации. Мамы-мигрантки обременены дополнительными факторами риска, а именно: слабо знают польский язык, имеют трудности с признанием дипломов и квалификаций, а также часто не понимают трудового законодательства принимающей страны. Семинары направлены на практическую подготовку мигранток для эффективного поиска работы в Польше, приобретение знаний о том, как осуществлять свои права и привилегии на работе и как обеспечить уход за ребенком, чтобы иметь возможность работать.
 
Записаться на семинары можно по электронной почте, написав по адресу Katarzyna.banul@isp.org.pl, а также по телефону 22 556 42 60 (заявки принимаются до 18 августа 2017 г.).
 
Мы обеспечиваем уход за детьми. Однако, если вы хотите взять их с собой на семинар, пожалуйста, сообщите нам об этом во время подачи заявки на семинар.
 
Милости просим!
 
ПРОГРАММА
 
19.08 (суббота) Поиск работы в Польше
10:30 Признание Вашего образования, дипломов и квалификаций в Польше
13:00 – Перерыв на обед
13:45 Текущая ситуация на рынке труда:
• где и как искать работу
• как не наделать ошибок в Вашем резюме и сопроводительном письме
• как подготовиться к интервью.
 
26.08 (суббота) Мама на работе
10:30 Трудовое законодательство
• как читать трудовой договор
• как распознать нечестного работодателя
• как справиться с дурным обращением на месте работы и с неравенством в оплате труда
• как производятся изменения в объеме служебных обязанностей
• здоровье и правила техники безопасности
• отпуска и больничные
 
 
13:00 – Перерыв на Обед
14:15 Уход за ребенком и пособия
• как зарегистрировать своего ребенка в ясли, детский сад, школу
• семьи 500+:  кто имеет право на получение пособия и как справиться с формальностями.
 
Семинар ведет: Алла Маевска (Alla Maievska)
 
 
Семинар проводится на русском языке
Семинары проходят в рамках проекта «Я - мама в Польше - II», который осуществляется организациями Польский форума миграции и Институт общественных дел.
Проект «Я - мама в Польше - II» финансируется Фондом убежища, миграции и интеграции, а также из средств государственного бюджета Республики Польша.

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter