Wydarzenia
maj 25 10:00

Adaptacja miejsc pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników

Miejsce:
Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, Warszawa, ul. Bracka 25, III piętro

Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Unii Europejskiej. W perspektywie kilku dekad obserwować będziemy niekorzystną zmianę proporcji liczby osób w wieku produkcyjnym do osób w wieku poprodukcyjnym. Wyzwaniem staje się więc aktywizacja zawodowa i utrzymanie na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych, a co za tym idzie adaptacja miejsc pracy do potrzeb tych grup. Chodzi tu zarówno o modyfikacje środowiska fizycznego pracy, organizacji pracy, dostosowanie instrumentów polityk publicznych, wymagań związanych ze świadczoną pracą, dostarczenie (lub modyfikację) urządzeń wspierających pracę jak również wsparcie społeczne (formalne – ze strony pracodawcy lub zewnętrznych instrumentów wsparcia, nieformalne – ze strony współpracowników).
 
Tymczasem temat przystosowania miejsc pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników rzadko podejmowany jest przez organizacje pracodawców i związki zawodowe i praktycznie nieobecny w dialogu społecznym.  Tym ważniejsze staje się wskazanie działań, które przyczyniłyby się do większego zainteresowania tym zagadnieniem wśród pracodawców, pracowników i ich organizacji i wpłynęłyby na sposób zarządzania i praktyczne wdrożenia w zakładach pracy.
 
Instytut Spraw Publicznych w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan i Konfederacją Pracy podjął próbę wypracowania wstępnych propozycji dla rządu i partnerów społecznych, które teraz chcielibyśmy poddać pod dyskusję.
 
Zapraszamy do niej przedstawicieli instytucji rządowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników, ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W oparciu o jej wyniki powstaną rekomendacje, które będą użytecznymi wskazówkami do dalszych prac dostępnymi dla wszystkich interesariuszy.
 

Program
 
10:00 – 10:15 Otwarcie seminarium: 

·           Dr hab. Beata Łaciak, Członkini Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
·           Michał Lewandowski, Przewodniczący Konfederacji Pracy  OPZZ
·           Dr Grzegorz Baczewski, Wicedyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan
 
10:15 – 10:30 Wprowadzenie – założenia projektu

·           Dominik Owczarek, kierownik Programu Społeczeństwo i Demokracja, Instytut Spraw Publicznych
 
10:30 – 11:15  SESJA I Zarządzanie personelem i budowanie świadomości

·           Izabella Bilińska-Trzopek, Konfederacja Pracy
·           Małgorzata Lelińska, Wicedyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich, Konfederacja Lewiatan
·           Komentarz: dr Paweł Kubicki, ekspert, Szkoła Główna Handlowa
 
Dyskusja
 
11:15 – 11:35  Przerwa kawowa
 
11:35 – 12:20  SESJA II Czas pracy i formy zatrudnienia

·           Dr Grzegorz Baczewski, Wicedyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan
·           Rafał  Fabisiak, Radca Prawny, Dział Personalny Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
·           Komentarz: dr Jan Czarzasty, ekspert, Instytut Spraw Publicznych, Szkoła Główna Handlowa

12:20 – 13:05  SESJA III Otoczenie fizyczne i profilaktyka zdrowotna

·           Małgorzata Koziarek, analityczka, Instytut Spraw Publicznych
·           Wojciech Figiel, Konfederacja Pracy
·           Komentarz: dr hab. med  Joanna Bugajska, kierownik Zakładu Ergonomii, Centralny Instytut Ochrony Pracy
 
DyskusjaPrzedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:  “Industrial relations and work adaptation. Supporting industrial relations in the field of work adaptation to enable the employment of older or disabled populations”.
 


 
Adaptacja miejsc pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników
Zapisz się do newslettera
Newsletter