Szkolenie dla wolontariuszek i wolontariuszy

Jakie są ramy prawne gospodarki odpadami w Polsce? Jak wygląda praktyka w tym obszarze? Jakimi sposobami możemy monitorować stan gospodarki odpadami w gminie? Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi w ramach szkolenia „Monitoring gospodarki odpadami gminach” w ostatni  weekend września 24-25.09.2022 r.


Szkolenie zostało zorganizowane w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu „Gospodarka odpadami w gminach. Diagnoza i wsparcie”, a udział w nim wzięli wolontariuszki i wolontariusze z całej Polski.
W pierwszym dniu szkolenia wolontariusze i wolontariuszki poznali bardziej szczegółowo założenia projektu i zadania związane z monitoringiem, które przedstawili im Aleksandra Kobylińska i Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Paweł Głuszyński, ekspert z dziedziny gospodarki odpadowej, przekazał z kolei wolontariuszkom/om najważniejsze wiadomości dotyczące systemu gospodarowania odpadami – aktów prawnych, uwarunkowań i problemów systemowych w tym obszarze. Opowiedział też o praktyce organizacji tego systemu na poziomie gminy, wyjaśniając, czym jest MBP, PSZOK i jak działa system recyklingu. W przerwie miedzy blokami zajęć przeprowadzony został także quiz wiedzy o odpadach. Na koniec ekspert projektu zaprezentował uczestnikom i uczestniczkom w najważniejsze źródła danych o odpadach, w których należy szukać informacji. Zwieńczeniem tego dnia była wspólna kolacja wszystkich uczestników/czek i prowadzących szkolenie, która stała się dobrą okazją do wzajemnej integracji.


Drugi dzień był okazją do tego, by wprowadzić wolontariuszki/y w kolejne metody prowadzenia monitoringu: obserwacje terenowe i prowadzenie wywiadów badawczych. Swoim doświadczeniem prowadzenia obserwacji terenowych podzielił się Paweł Głuszyński, przekazując wiele praktycznych wskazówek. Poprowadzona przez Filipa Pazderskiego i Ewę Chodkiewicz część warsztatowa, w ramach których rozpatrywano konkretne kazusy, pozwoliła przygotować się na konkretne problemy i wyzwania, jakie mogą spotkać uczestników/czki monitoringu.

Zwieńczeniem szkolenia były indywidualne konsultacje z Zespołem projektowym, w ramach których rozpatrywano, w jakich lokalizacjach wolontariuszki/e mają podjąć monitoring. W ramach konsultacji uzgodniono następujące lokalizacje monitoringu (miejsca zamieszkania wolontariuszek/y lub gminy znajdujące się w bliskim sąsiedztwie):

•    Gmina Miasto Poznań (woj. wielkopolskie) – 3 wolontariuszki,
•    Gmina Miasto Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – 2 wolontariuszki,
•    Gmina Koziegłowy (woj. śląskie) – 1 wolontariuszka,
•    Gmina Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie) – 1 wolontariusz,
•    Gmina Morawica (woj. świętokrzyskie) – 1 wolontariuszka,
•    Gmina Żory (woj. lubuskie) – 1 wolontariusz,
•    Gmina Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie) – 1 wolontariusz,
•    Gmina Budzyń (woj. wielkopolskie) – 1 wolontariuszka,
•    Gmina Tychy (woj. śląskie) – 1 wolontariuszka, 1 wolontariusz,
•    Gmina Ostrzeszów (woj. wielkopolskie) – 1 wolontariusz,
•    Gmina Tomasz Mazowiecki (woj. łódzkie) – 1 wolontariuszka.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter