Rok publikacji: 2012
Europa Migracje

Znikająca granica

W ostatnich latach szczególnie widoczny jest napływ Polaków na opuszczone przez Niemców niemieckie tereny przygraniczne. Polacy prowadzą tam działalność gospodarczą i nabywają nieruchomości, a część włącza się w życie lokalnej społeczności. W rezultacie polskie osadnictwo zahamowało proces wyludnienia w przygranicznym obszarze Meklemburgii – Pomorzu Przednim oraz zapobiegło wyburzenia wielu niepotrzebnych domów. Ponadto Polacy zapewnili de facto dalsze przetrwanie dla niemieckich szkół i przedszkoli. W rezultacie rejon ten stał się przestrzenią codziennych kontaktów dla niewielkiej, ale rosnącej części populacji przygranicznej. Za modelowy przykład posłużyć może były powiat Uecker- Randow, leżący ok. 40 km na zachód od Szczecina, na którego terenie toczyły się badania opisane w niniejszej publikacji.

Znikająca granica (publikacja w polskiej wersji językowej, polish version)

Eine Grenze verschwindet  (publikacja w niemieckie wersji językowej, german verison)

Vanishing Frontier Main conclusions (główne wnioski z publikacji w wersji angielskiej)

 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter