Rok publikacji: 2012
Europa

Współpraca zagraniczna polskich samorządów – wnioski z badań

Pobierz publikację:
W systemach demokratycznych obecność danego kraju na arenie międzynarodowej nigdy nie leżała jedynie w gestii rządu centralnego. Nadal jednak, analizując aktywność międzynarodową konkretnego państwa, zwłaszcza jej rezultaty, to właśnie na władze centralne zwraca się głównie uwagę. Tymczasem skuteczność i wizerunek danego kraju na arenie międzynarodowej coraz bardziej zależą od aktywności różnych innych podmiotów. W intensywne interakcje wchodzą organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, mniejszości, związki religijne oraz transnarodowe podmioty gospodarcze, co stwarza nową jakość w stosunkach międzynarodowych. Niebagatelną rolę odgrywają tutaj samorządy, które często stają przed wyzwaniami wychodzącymi poza granice jednego państwa. Z tego względu skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który potrafi efektywnie funkcjonować w środowisku międzynarodowym: budować partnerstwa, pozyskiwać dotacje, włączać aktywnie mieszkańców w różnorodne przedsięwzięcia.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter