Rok publikacji: 2012

Równość płci w polskich kampaniach społecznych

Pobierz publikację:
Kampanie społeczne w Polsce to wciąż dopiero się rozwijająca gałąź marketingu społecznego – w ostatnim dwudziestoleciu jesteśmy świadkami nie tylko jej narodzin, ale także tworzenia standardów. Kampanie tego rodzaju z natury dotykają problemów społecznych. W Polsce kwestia nierówności płci w życiu prywatnym i publicznym kobiet i mężczyzn nadal pozostaje nierozwiązana. Wydaje się więc zasadne oczekiwanie, że będzie to często podejmowany temat kampanii społecznych. Niniejsza publikacja stanowi próbę ustalenia, czy tak właśnie jest i – w wypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi – w jaki sposób kampanie społeczne podejmują tę tematykę.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter