Rok publikacji: 2024
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Rolnictwo – to skomplikowane! Mapa otoczenia instytucjonalnego, społecznego i medialnego

Protesty rolników przetaczające się przez Europę w 2024 roku spowodowały wzmożone zainteresowanie rolnictwem wśród mediów, polityków, organizacji społecznych oraz konsumentów. Jakie są przyczyny protestów? Dlaczego rolnicy nie chcą wdrażać Europejskiego Zielonego Ładu? Z jakiego powodu tylko nieliczni bronią proklimatycznych i prośrodowiskowych zmian w rolnictwie?


Potrzeba zrozumienia problemów rolników i rolnictwa, które dotąd pozostawały na marginesie zainteresowania większości społeczeństwa i decydentów, była impulsem do zorganizowania przez Instytut Spraw Publicznych warsztatów dla mediów na ten temat.
Podczas spotkania skupiliśmy się na problematyce Europejskiego Zielonego Ładu oraz otoczeniu instytucjonalnym, społecznym i medialnym polskiego rolnictwa. Podstawą do rozmowy była mapa przygotowana przez Justynę Zwolińską, która obrazuje skomplikowaną nić powiązań w tym sektorze gospodarki zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym. Wskazuje ona instytucje i organizacje publiczne i niepubliczne, biznesowe oraz obywatelskie, które mają zasadniczy wpływ na funkcjonowanie tego strategicznego sektora gospodarki.

Narzędzie to wydało nam się na tyle pomocne w lepszym zrozumieniu sytuacji rolnictwa i rolników, by podjąć decyzję o wydaniu go jako samodzielnej publikacji. Mamy nadzieję, że wesprze ono różne grupy: dziennikarzy, polityków, działaczy społecznych, w codziennej pracy i skutecznym dialogu z rolnikami.

Publikacja składa się z trzech plików, które można pobrać poniżej:

MAPA – zawiera właściwą Mapę otoczenia instytucjonalnego, społecznego i medialnego rolnictwa

MAPA_wprowadzenie – zawiera wprowadzenie do publikacji, informacje uzupełniające nt. Europejskiego Zielonego Ładu oraz wydawnicze

MAPA_ do_druku_A2 – to plik pozwalający na wydruk publikacji w formacie A2

Newsletter: Żywność, rolnictwo i my

Interesuje Cię rolnictwo i żywność? 

Zapisz się do newslettera!
Aby usunąć email z bazy newslettera prosimy o wysłanie informacji "usuń" na adres: katarzyna.banul@isp.org.pl
* - pole wymagane

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter