Rok publikacji: 2021
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Rolnictwo, klimat, środowisko. Wyzwania i działania z myślą o przyszłości

Pobierz publikację:
Rolnictwo oddziałuje na klimat i środowisko na różne sposoby. Jednym z nich jest emisja gazów cieplarnianych. Szacuje się, że w Unii Europejskiej odpowiada ono łącznie za nieco ponad 10% emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie rolnictwo jest jednym z sektorów gospodarki, który już dziś mocno odczuwa negatywne konsekwencje zmiany klimatu. Jesteśmy w kluczowym momencie projektowania polityk publicznych i działań, od których zależy osiągnięcie za trzy dekady celów Europejskiego Zielonego Ładu. Jak na wyzwania związane z ochroną środowiska i klimatu odpowiada nowa wspólna polityka rolna? Jakie rozwiązania mogą wspierać transformację rolnictwa w kierunku niskoemisyjnym i przyjaznym dla klimatu i środowiska? 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter