Rok publikacji: 2016

Raport podsumowujący monitoring wdrażania ustawy o petycjach

Pobierz
Pod koniec 2015 roku Instytut rozpoczął monitoring stosowania ustawy o petycjach. Jego celem było zebranie informacji o tym, jak w praktyce wygląda przygotowanie organów władzy i administracji publicznej do przyjmowania i rozpatrywania petycji oraz w jakim stopniu obywatele oraz inne podmioty do tego uprawnione korzystają z tego instrumentu. Monitoring miał także umożliwić zidentyfikowanie problemów i barier w stosowaniu ustawy. Wyniki monitoringu oraz najważniejsze wnioski i rekomendacje płynące z ich analizy zostały zebrane w niniejszym raporcie.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter