Rok publikacji: 2010

Praktyczny przewodnik po lobbingu w samorządzie województwa

Pobierz publikację:
Oddajemy niniejszą publikację do rąk czytelników zainteresowanych problematyką skutecznego i efektywnego funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim. Dobre zarządzanie to podejmowanie rozstrzygnięć z uwzględnieniem interesu mieszkańców oraz podmiotów, których bezpośrednio lub pośrednio one dotyczą. Stąd bardzo ważne jest uczestniczenie różnych podmiotów w procedurach podejmowania decyzji przez organy samorządowe. Ta partycypacja to również lobbing jako nieodłączna część publicznego, ale również społecznego, obywatelskiego życia.

Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest pierwszą instytucją w Polsce, która kompleksowo zbadała problematykę mechanizmów szeroko pojętego lobbingu na poziomie samorządu terytorialnego. Kwestia ta nie była wcześniej rozpoznawana i opisywana. Brak jest w tej sprawie również konkretnego uregulowania prawnego – na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter