Rok publikacji: 2012

Obywatel i Prawo VI. Wybrane problemy i rekomendacje

Tematyka dostępu obywateli do poradnictwa prawnego i obywatelskiego, którą od 2002 roku zajmujemy się w Programie „Obywatel i Prawo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych, wciąż jest aktualna, nadal bowiem brakuje ustawowych uregulowań, które pozwoliłyby potrzebującym korzystać z bezpłatnej pomocy i informacji prawnej (państwo pomaga osobom niezamożnym dopiero na etapie, kiedy sprawa dotrze do sądu – bezpłatnej pomocy przedsądowej nie ma). Z drugiej jednak strony, prawo staje się materią coraz bardziej skomplikowaną, co pogłębia zjawisko braku świadomości prawnej w społeczeństwie, nie maleją także sfery ubóstwa, marginalizacji czy bezradności społecznej – wszystko to sprzyja nierówności
w dochodzeniu praw obywateli.
W Programie „Obywatel i Prawo” wspieramy inicjatywy, które mogą się przyczynić do poszerzenia dostępu obywateli do poradnictwa prawnego czy obywatelskiego i które mają wpływ na aktywizowanie obywateli do korzystania z należnych im praw w sferze publicznej. W szóstej edycji były to prace Rady Ekspertów, Forum „Aktywny Obywatel” i konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych.

Pobierz publikację (pdf)

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter