Rok publikacji: 2013
Europa

Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii

Pobierz publikację:
W 2014 roku mija dziesięć lat od czasu, gdy rząd premiera Tony’ego Blaira zdecydował się w pełni otworzyć brytyjski rynek pracy dla obywateli państw nowo przyjętych do Unii Europejskiej, w tym dla obywateli Polski. Polacy to obecnie druga najliczniejsza grupa etniczna w Wielkiej Brytanii. Nie bacząc ani na antyimigracyjne nastroje w Wielkiej Brytanii, ani na polskich polityków, którzy nawołują ich do powrotu do kraju, Polki i Polacy w Zjednoczonym Królestwie mają się dobrze: nie tylko pracują, uczą się, rodzą i wychowują dzieci, ale także coraz częściej angażują się społecznie i politycznie. Stają się integralną częścią brytyjskiej tkanki społecznej. 

Publikacja powstała w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych „Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii”, którego celem była diagnoza dotychczasowych form partycypacji obywatelskiej polskich migrantów na Wyspach Brytyjskich i wypracowanie narzędzi, które zainspirowałyby Polaków do większego zaangażowania w życie społeczne i polityczne na emigracji. Wyniki przeprowadzonych badań powinny również posłużyć stworzeniu skuteczniejszej strategii wspierania różnych form aktywności Polaków na emigracji przez polskie i brytyjskie władze.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter