Rok publikacji: 2012

Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej. Wybory samorządowe w 2010 roku

Pobierz publikację:
Niniejszy raport zawiera wyniki analizy materiałów wyborczych prezentowanych w kampanii telewizyjnej podczas wyborów samorządowych w 2010 roku. Analizę przeprowadzono z perspektywy genderowej, co oznacza, że podstawową zmienną, która wyznaczała kierunek i charakter badań, była płeć.

Celem podjętej analizy była próba uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy kampania telewizyjna reprodukuje stereotypy dotyczące płci?
- Czy kobiety były widoczne w spotach telewizyjnych (i w jakiej roli były w nich przedstawiane)?
- Jakie tematy poruszają w kampanii kobiety, a jakie mężczyźni?
- Jaki obraz kobiet wyłania się ze spotów i czy różni się on w materiałach telewizyjnych poszczególnych partii?

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter