Rok publikacji: 2010

Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach Unii Euro-pejskiej – wnioski dla Polski

Pobierz publikację:
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wzrosła dynamika procesów migracyjnych – zarówno związanych z wyjazdem z kraju, jak i z przybywaniem do niego cudzoziemców. Polska stała się atrakcyjna i otwarta dla imigrantów, podobnie jak inne państwa członkowskie Wspólnoty. Do polskich szkół uczęszcza także coraz więcej dzieci z rodzin imigranckich. Jak wygląda ich sytuacja w szkołach? Jakich trudności doświadczają? Jakie wsparcie otrzymują? Niniejszy raport zawiera próbę odpowiedzi na te pytania

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter