Rok publikacji: 2013

Edukacja religijna w systemach szkół publicznych w Europie

Pobierz
Religia w edukacji to jeden z tematów najczęściej poruszanych w debacie o nauczaniu religii w szkołach w całej Europie. Rzadko które sprawy tak silnie rozpalają emocje. Ścisły związek pomiędzy rodzicami a ich dziećmi, prawami i obowiązamki rodziców, a także prawami dziecka oraz, co nie mniej ważne, rolą społeczeństwa i państwa w wychowaniu młodego pokolenia wraz z funkcją religii w tożsamości narodu w przeszłości i dzisiaj, wszystkie te zagadnienia leżą u podstaw rozlicznych potyczek i zmagań społecznych. W dziedzinie tej na pierwszy plan wysuwają się delikatne kwestie związane z rolą i funkcją religii.[...]
 
Opracowanie skupia się na strukturze religii jako przedmiotu szkolnego. Tam, gdzie to właściwe, wskazuje na naukę o religii w kontekście innych przedmiotów, a także w ramach ogólnych struktur systemu szkolnego.
Opracowanie koncentruje się na szkołach publicznych, to znaczy szkołach utrzymywanych przez państwo, w tym także przez społeczności lokalne.  Do szkół prywatnych – które nieraz stanowią część ogólnego systemu edukacji, ale mają szczególny etos lub korzenie religijne – odnosi się wtedy, kiedy wydaje się to mieć znaczenie dla całości rozważań. Zazwyczaj w takich placówkach oświatowych nauczanie religii prowadzone jest zgodnie z etosem danej szkoły.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter