Rok publikacji: 2009

Edukacja obywatelska. 17 numer kwartalnika Trzeci Sektor

W numerze:

 • Marek Rymsza Edukacja obywatelska w systemie demokratycznym
 • Agnieszka Łada Kształcenie obywatelskie w Polsce. Rola organizacji pozarządowych
 • Olga Napiontek Przemiany obywatelstwa a praktyka edukacji obywatelskiej
 • Marta Faber O społeczeństwie obywatelskim i aktywności obywatelskiej w podręcznikach do gimnazjum
 • Po prostu trzymamy temat Rozmowa z Jackiem Strzemiecznym i Alicją Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Edukacja obywatelska w wielkim mieście: samorządowo i pozarządowo - wywiad z Mirosławem Sielatyckim
 • Jacek Królikowski Program Rozwoju Bibliotek - Biblioteki na rzecz edukacji obywatelskiej
 • Marilyn Wyatt Zarządzanie organizacjami dobroczynnymi w Stanach Zjed noczonych: regulacje prawne
 • Stefan Stolte Prawne regulacje finansowania fundacji w Niemczech
 • Anna Krajewska Kalendarium zmian prawnych
 • Arkadiusz Peisert "Siłaczki" i menedżerowie, czyli jak organizacje pozarządowe prowadzą małe szkoły
 • Anna Stokowska W stronę ujednolicenia jakości edukacji obywatelskiej (Hermann Josef Abs (red.) Introducing quality assurance of education for democratic citizenship in schools. Comparative study of 10 co un tries [Council of Europe Publishing, 2009])
 • Ewa Siellawa- Kolbowska Edukacja obywatelska w działaniu. Sprawozdanie z kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (AERA) w San Diego 13-17 kwietnia 2009 roku
 • Anna Chmielewska Cykl seminariów "Rola i modele fundacji w Europie i w Polsce"
 • Anna Stokowska, Małgorzata Koziarek Jaka demokracja w Polsce? Sfera publiczna: między polityką a społeczeństwem obywatelskim

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter