Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Wyzwania dla nowej polityki spójności (2008)


Opis projektu:
Głównym założeniem projektu było opracowanie ekspertyzy pt. Wyzwania dla nowej polityki spójności autorstwa Tomasza G. Grosse. Publikacja ta ma na celu włączenie się w dyskusję na temat przyszłości polityki spójności w nowym okresie budżetowym Unii Europejskiej. Analizie poddano  politykę rozwojową UE wobec słabszych ekonomicznie regionów europejskich (przede wszystkim w nowych krajach członkowskich), oddalonych od europejskich centrów gospodarczych. Ekspertyza zawiera również propozycje zmian dotyczące tak treści polityki spójności, jak i sposobu jej wdrażania, które będą uwzględniać strategiczne cele polskiego rządu w tej materii.
Celem autora było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
• Jaki model rozwoju regionalnego jest optymalny dla obszarów peryferyjnych?
• Jakie są możliwości wprowadzenia innowacyjnej gospodarki w tych regionach? 
• W jaki sposób powinna być kształtowana polityka spójności UE po roku 2013 w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiej gospodarki, przy jednoczesnym zmniejszeniu dysproporcji pomiędzy centrum a regionami peryferyjnymi?

Termin realizacji:
październik - grudzień 2008

Wydarzenia:

Seminarium

Wyzwania dla nowej polityki spójności

18 grudnia (czwartek) 2008 roku 11:00-12:30 w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22.

Program seminarium

- przedstawienie wniosków z ekspertyzy Wyzwania dla nowej polityki spójności  - Tomasz Grzegorz Grosse

- panel dyskusyjny:

  • Dr Tomasz Grosse, Instytut Spraw Publicznych
  • Danuta Jabłońska, Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Prof. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa
  • Moderacja: Dr Jacek Kucharczyk, Dyrektor Programowy ISP
Zobacz zdjęcia z seminarium >>>

Publikacje:
Raport  Nowa polityka spójności: Wybrane nurty debaty europejskiej. Tomasz Grzegorz Grosse.

Projekt finansowany przez:
Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu Dotacji - "Fundusze strukturalne na poziomie NSS".

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.


Kontakt:
Elżbieta Kaca
 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter