Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Współpraca administracji z sektorem pozarządowym w przygotowaniu i sprawowaniu czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – wnioski dla Polski (2009)


Cel Projektu:

Celem projektu było skorzystanie z czeskich doświadczeń na polu współpracy administracji państwowej z trzecim sektorem w przygotowaniu i sprawowaniu prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wypracowanie priorytetów prezydencji oraz poinformowanie o nich społeczeństwa – zarówno polskiego jak i obywateli pozostałych krajów członkowskich Unii – powinno być realizowane przez administrację we współpracy z sektorem pozarządowym.

Jak wynika z dotychczasowych obserwacji trzeci sektor aktywnie i skutecznie wspierał działania czeskiej prezydencji. Projekt pozwolił zbadać i opisać sposoby takiej kooperacji oraz wyciągnąć wnioski, czy w Polsce taki model byłby pożądany i jak należałoby go wdrożyć.

Przebieg projektu:

1. Przeprowadzanie wywiadów jakościowych z przedstawicielami wiodących czeskich organizacji pozarządowych oraz czeskiej administracji

2. Sformułowanie na ich podstawie rekomendacji, jak powinna przebiegać współpraca polskiego rządu z organizacjami pozarządowymi przed i podczas okresu sprawowania prezydencji przez Polskę

3. Przedstawienie wyników badań na konferencji (7 grudnia 2009) >>>

4. Wydanie publikacji w języku polskim (>>>) i angielskim (>>>)

Czas trwania projektu:
sierpień – grudzień 2009

Projekt był finansowany przez:
Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konkursu "Wspieranie rozwoju stosunków polsko - czeskich 2009"

Partnerzy:
EUROPEUM

Działalność Instytutu jest współfinansowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej: Wsparcie dla organizacji aktywnych na arenie europejskiej w dziedzinie aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Raport podsumowujący projekt >>>

Konferencja „Czeska Prezydencja w Radzie UE a organizacje pozarządowe – wnioski dla Polski”, 7.12.2009, godz. 11, Centrum Zielna >>>> 

Materiały prasowe >>>

Koordynator projektu:
Małgorzata Fałkowska - Warska
tel: (22) 556 42 66
e-mail: malgorzata.falkowska@isp.org.pl

Prezentacja wniosków >>>Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter