Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Współdziałania administracji z sektorem pozarządowym w przygotowaniu i sprawowaniu polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (2008)


Współdziałania administracji z sektorem pozarządowym w przygotowaniu i sprawowaniu polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

W roku 2008 Instytut Spraw Publicznych, na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej opracował ekspertyzę:

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: współpraca administracji publicznej z sektorem pozarządowym

Pobierz ekspertyzę >>>>

Zobacz informację o ekspertyzie na stronie Polskiej Prezydencji w Radzie UE >>>>

Zespół autorów:
Lena Kolarska-Bobińska
Jacek Kucharczyk
Agnieszka Łada
Elżbieta Kaca
Anita Sobańska

 

Spis treści:
Część I: Współpraca rządu z organizacjami pozarządowymi. Analiza wybranych doświadczeń w zakresie prowadzenia działań informacyjnych oraz konsultacji
Część II: Prezydencje słoweńska, francuska i szwedzka: współpraca administracji państwowej z trzecim sektorem
Część III: Główne wnioski i rekomendacje


OPIS PROJEKTU
Cel projektu

Nadrzędnym celem projektu było opracowanie i upowszechnienie rekomendacji oraz mobilizacja trzeciego sektora do podjęcia współpracy z administracją publiczną w przygotowaniu polskiej Prezydencji.

Do celów szczegółowych projektu należały
• Analiza doświadczeń współpracy pomiędzy administracją rządową a trzecim sektorem w krajach, które sprawowały Prezydencję w UE w ostatnich latach, lub będą ją sprawować w najbliższym czasie: Słowenii, Francji i Szwecji
• Opis dotychczasowych polskich doświadczeń dotyczących konsultowania przez administrację publiczną z trzecim sektorem projektów z dziedziny polityki europejskiej;
• Przedstawienie dotychczasowych sposobów i skuteczności informowania przez polskie organizacje pozarządowe społeczeństwa o kwestiach europejskich;
• Sformułowanie rekomendacji, jak powinna przebiegać współpraca rządu z NGOsami przed i podczas okresu sprawowania Prezydencji przez Polskę.

Zakres tematyczny
Projekt badawczy uwzględnił następujące elementy:
Analizę doświadczeń innych Prezydencji dotyczących współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem.

Zanalizowane zostały dwa przypadki krajów, należących od lat do Wspólnoty Europejskiej: Szwecji (Prezydencja 2009), które posiadają rozbudowany sektor pozarządowy oraz Francji (Prezydencja 2008), w której trzeci sektor nie jest silny. Zbadany został również model współpracy rząd-NGOsy w „nowym” kraju członkowskim - Słowenii (Prezydencja 2008), gdzie wielu reprezentantów organizacji pozarządowych zostało włączonych w wypracowanie strategii Prezydencji oraz proces informowania obywateli.

Przeprowadzono analizę wybranych doświadczeń prowadzenia działań informacyjnych przez organizacje pozarządowe oraz konsultacji przez rząd priorytetów polskiej polityki europejskiej z trzecim sektorem.
Analiza opierała się na wynikach badań przeprowadzonych przez ISP w ostatnich latach i opublikowanych w licznych opracowaniach. Celem tej części raportu było ustalenie metod, które okazały się skuteczne we wcześniejszych działaniach informacyjnych i procesach konsultacji oraz wskazanie błędów, które należy wyeliminować w planowanych przedsięwzięciach.

Rekomendacje dla administracji rządowej
Na podstawie zebranych materiałów eksperci ISP przygotowali rekomendacje. Zawierają one wskazówki, w jaki sposób rząd może współpracować z sektorem pozarządowym w trakcie przygotowań oraz sprawowania Prezydencji. Rekomendacje skupiają się między innymi na takich zagadnieniach jak: możliwości stworzenia systemu wzajemnej informacji  rząd – trzeci sektor, możliwości współpracy organizacji pozarządowych między sobą w celu opracowania wspólnych stanowisk, szanse wykorzystania inicjatyw organizacji pozarządowych w promowaniu polskich interesów w polityce zagranicznej poza krajem.


Informacji na temat wyników badań, rekomendacji oraz przebiegu projektu udziela:

Dr Agnieszka Łada
Kierownik Programu Europejskiego / Analityk
Tel:  (022) 556 42 88
Fax: (022) 556 42 62
e-mail: agnieszka.lada@isp.org.pl
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter