Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Wizerunek Polski i Polaków na Ukrainie (2010)


Cel projektu:

- przeprowadzenie badań ilośćciowych w społeczeństwie ukraińskim oraz ustalenie wizerunku Polski i Polaków
- upowszechnienie wiedzy na temat Polski na Ukrainie – zarówno wśród elit społecznych jak i w społeczeństwie
- zainicjowanie debaty wśród polskiej i ukraińskiej opinii publicznej na temat kształtu stosunków polsko - ukraińskich
- zebranie materiałów przydatnych do budowania strategii partnerstwa polsko – ukraińskiego oraz definiowania roli i działań Polski w stosunku do Ukrainy w ramach Partnerstwa Wschodniego

Projekt składa się z następujących etapów:
1. Przeprowadzenie ogólnospołecznych badań ilośćciowych na Ukrainie
2. Opracowanie raportu na temat wizerunku Polski i Polaków na Ukrainie
3. Zaprezentowanie raportu na konferencjach w Warszawie i w Kijowie oraz dalsze rozpowszechnianie raportu

Termin realizacji:
czerwiec - listopad 2010

Komunikat z badań [pl]  >>>>
Komunikat z badań [eng] >>>>

Prezentacja wyników >>>>

Projekt finansowany przez:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Partnerzy:
Democratic Initiative Foundation, Ukraine

Kontakt:
Elżbieta Kaca, Koordynator Projektów/Badacz

elzbieta.kaca@isp.org.pl22 556 42 87Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter