Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Return to Europe – Reflections After 20 Years of Democratic Renewal (2009)


Cel projektu:
Projekt miał na celu zbadanie percepcji społecznej ustroju demokratycznego i jego filarów przez społeczeństwa Grupy Wyszehradzkiej w 20 lat po odzyskaniu przez nie suwerenności. Zbadano jak obywatele, ze szczególnym naciskiem na ludzi młodych, nie pamiętających realiów życia przed 1989 r., postrzegają ustrój demokratyczny, jak oceniają samą transformację oraz jej skutki. Odrębna część projektu została poświęcona wywiadom z ekspertami na ten sam temat. Na projekt składały się badania fokusowe, badania ogólnospołeczne oraz wywiady jakościowe z ekspertami przeprowadzane w Polsce, Czechach, na Węgrzech oraz na Słowacji. Projekt kończyła konferencja zorganizowana w Pradze oraz publikacja książki oraz policy brief.

Przebieg projektu:
1. Badanie fokusowe z młodymi ludźmi
2. Badania ogólnospołeczne
3. Wywiady z ekspertami
4. Wydanie policy brief  nt. traktatu z Lizbony oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
5. Wydanie publikacji porównującej wyniki krajów Grupy Wyszehradzkiej
6. Konferencja prasowa prezentująca wyniki badań (6 listopada) >>>
7. Konferencja „Return to Europe”, Praga (10 grudnia) >>>
8. Wydanie policy brief "A new beginning? Democracy support in EU external relations under the Lisbon Treaty" >>>

Czas trwania projektu:
sierpień – grudzień 2009

Projekt finansowany przez:
Komisję Europejską w ramach programu "Europa dla Obywateli"

Partnerzy:
PASOS
Central European University w Budapeszcie
słowacki Instytut pre Verejne Otazky

Działalność Instytutu jest współfinansowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej: Wsparcie dla organizacji aktywnych na arenie europejskiej w dziedzinie aktywnego obywatelstwa europejskiego.


Koordynatorzy projektu:
Małgorzata Fałkowska – Warska
malgorzata.falkowska@isp.org.pl
tel. (48-22) 556 42 66 begin_of_the_skype_highlighting              (48-22) 556 42 6      end_of_the_skype_highlighting   end_of_the_skype_highlighting

Aleksander Fuksiewicz
aleksander.fuksiewicz@isp.org.pl
tel. (48-22) 556 42 68  (48-22) 556 42 6

Konferencja podsumowująca projekt, 10 grudnia, Praga >>>>

Komunikat prasowy z konferencji "Powrót do Europy" >>>

Prezentacja wyników >>>


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter