Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Prawnicy na rzecz Uchodźców V


Projekt ma na celu rozwinięcie i poprawę oferty integracyjnej oraz poradnictwa zarówno dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak i osób objętych ochroną międzynarodową. W ramach projektu zostanie udzielona pomoc prawna i informacja prawna cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy, a także osobom, którym nadano status uchodźcy lub tym, które uzyskały inną formę ochrony międzynarodowej na terenie Polski. Ponadto uchodźcy uzyskają specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, społeczne oraz pomoc w dostępie do opieki medycznej. Powstanie również film informacyjno-edukacyjny dla cudzoziemców przedstawiający ich prawa i różne aspekty funkcjonowania polskiego społeczeństwa. Istotnym elementem projektu będą badania nad zjawiskiem uchodźctwa (analiza potrzeb integracyjnych, integracji na rynku pracy), badania dostępu do pomocy prawnej dla migrantów przymusowych w Polsce. Projekt stanowi kontynuacje projektów Prawnicy na rzecz uchodźców I, II, III i IV.
 

Partnerzy projektu:

Instytutu Spraw Publicznych
Klinika Prawa UW(Wydział Prawa i Administracji UW),
Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
Fundacja Polskie Forum Migracyjne.

Dalszych informacji na temat projektu udziela Anna Piłat, koordynatorka projektów/analityczka w Programie Polityki Migracyjnej (e-mail: anna.pilat@isp.org.pl, tel. 22-556-42-74)


Publikacje projektu

Sytuacja uchodźców z Ukrainy w Federacji Rosyjskiej i w Polsce – analiza porównawcza.Adam Chmura, Dawid Cegiełka 

Gender-based persecution? Gender as a criterion for granting refugee status Aleksandra Niżyńska

Łączenie rodzin uchodźców – regulacje prawne i praktyka wybranych państw Unii Europejskiej Aleksandra Niżyńska

Prześladowanie ze względu na płeć? Płeć jako przesłanka nadania statusu uchodźcy Aleksandra Niżyńska

Bezpłatne poradnictwo prawne dla migrantów przymusowych w Polsce – perspektywa beneficjentów. Ignacy Jóźwiak
 

Raport z badania Natalia Klorek


Pomoc prawna dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym i europejskim oraz w krajach Grupy Wyszehradzkiej Adam Chmura, Dawid Cegiełka

Pomoc prawna dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym i europejskim oraz w wybranych krajach Europy. Agata Foryś


Ogłoszenie - ISP prowadzi zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji badacza terenowego w Projekcie Prawnicy na rzecz uchodźców V, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet PaństwaProjekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter