Status:

Projekt

Podziel się

Poznajmy Kartę Praw Podstawowych przez sztukę


 chARTer

GODNOŚĆ / WOLNOŚCI / RÓWNOŚĆ / SOLIDARNOŚĆ / PRAWA OBYWATELSKIE / SPRAWIEDLIWOŚĆ /


Podstawowe prawa każdego człowieka są obecnie zagrożone. Widać to w Europie, widać w innych miejscach na świecie. W wielu krajach członkowskich UE atakowane są prawa osób LGBT, grup zagrożonych, praworządność, wolność słowa i zrzeszania się. Rządy prawa i prawa człowieka są podstawowymi elementami w UE, zapisanymi w traktatach i licznych dokumentach. Bardzo niewiele osób wie o Karcie Praw Podstawowych UE, która traktuje właśnie o wspólnych wartościach i konieczności ich ochrony. Chcemy podnieść świadomość naszych praw podstawowych i zwiększyć poparcie dla wartości demokratycznych. Musimy o nie walczyć, a nie traktować je jako coś oczywistego.

Dlatego zaprosiliśmy artystów z całej Europy - uznanych i początkujących, z różnych dziedzin sztuki, z wykorzystaniem różnych mediów i sposobów rozpowszechniania, od wierszy, obrazów, fotografii, grafiki  - do zinterpretowania Karty Praw Podstawowych UE. Chcemy w ten sposób zachęcić do refleksji nad jej zapisami. 

Artystyczny wyraz Karty będzie wystawiany w krajach partnerskich projektu. Nagrodzone dzieła sztuki będą pokazywane na wystawach w Europie, ale także zostaną wydrukowane w formie pocztówek, które będzie można zabrać ze sobą do domu. Wirtualnie obejrzeć można je tutaj.


KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jest prawnie wiążącym dokumentem, który zawiera listę praw człowieka uznawanych przez UE. Karta Praw Podstawowych gromadzi w jednym tekście wszystkie prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne przysługujące obywatelom i obywatelkom UE.

Obejmuje ona:
•    wszystkie prawa stwierdzone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE
•    prawa i wolności zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
•    inne prawa i zasady wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych państw UE oraz innych instrumentów międzynarodowych.

Karta stała się prawnie wiążąca w UE wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Komisji Europejskiej.

PRZEBIEG PROJEKTU

Projekt będzie realizowany w pięciu krajach europejskich. W skład konsorcjum partnerów wchodzą organizacje z Grecji, Polski, Niemiec, Belgii, Hiszpanii i Danii. W tym krajach odbędą się też wydarzenia i wystawy.

Pierwsze wydarzenie będzie miało miejsce w Danii na początku 2023 roku. A kolejne wydarzenia w 2023 roku będą odbywały się: w Polsce, Niemczech, Belgii, Grecji i Hiszpanii. W 2024 roku każdy z partnerów będzie gospodarzem wydarzeń towarzyszących wyborom do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku i wyborom w całej Europie. Projekt zakończy się w Brukseli jesienią 2024 roku, ale miejmy nadzieję, że będziemy mogli kontynuować wystawy i wydarzenia wokół sztuki w innych miejscach w Europie.

WYSTAWY

W każdym mieście odbędzie się wernisaż otwarty dla publiczności, podczas którego odbędzie się powitalna rozmowa na temat projektu oraz dyskusja z różnymi interesariuszami - politykami, przedstawicielami grup zagrożonych, naukowcami, osobami opiniotwórczymi i z Tobą jako artystą/tką.

Każda wystawa będzie otwarta dla zwiedzających. Wystawy odbędą się w różnych krajach i różnych przestrzeniach. Oryginalne dzieła sztuki zostaną wystawione na aukcję po zakończeniu ostatniej prezentacji. 

PARTNERZY PROJEKTU

Nyt Europa to duńska organizacja założona w 1998 roku, której głównym celem jest promowanie obywatelskiego zaangażowania na poziomie duńskim i europejskim. Pracujemy na rzecz bardziej zrównoważonej, postępowej i demokratycznej Europy i wierzymy, że instytucje UE odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów, przed którymi stoi dzisiejsza Europa. Nyt Europa tworzy działania publiczne; debaty, rozmowy, warsztaty, wystawy, programy edukacyjne, konferencje itp. w celu zainicjowania i wzmocnienia uczestnictwa społecznego i wiedzy.

Ecomon promuje i wspiera inicjatywy i projekty rozwoju osobistego i społecznego, które pozwalają odbiorcom na dobre włączenie się do społeczeństwa i lepsze współistnienie, na podstawie kryterium uznania osoby za najwyższą wartość, promowania tożsamości, kreatywności i autonomii zaangażowanych osób lub podmiotów, starając się przestrzegać wskaźników jakości odpowiednich dla każdego przypadku. Ich działania promują działania na rzecz sprawiedliwej gospodarki, promują pokój, poprawiają środowisko i ułatwiają integrację nowo przybyłych osób.

Democracy International jest globalną koalicją na rzecz  demokracji bezpośredniej i wspiera działaczy demokratycznych w budowaniu kampanii i organizacji. DI dzieli się wiedzą i doświadczeniem prawnym na temat kampanii demokracji bezpośredniej na rzecz większej demokracji na poziomie lokalnym, stanowym, krajowym i ponadnarodowym. Celem Democracy International jest umożliwienie obywatelom bardziej bezpośredniego wpływu na podejmowanie decyzji politycznych. DI dąży do wzmocnienia demokracji bezpośredniej i uczestnictwa obywateli na poziomie lokalnym, krajowym i ponadnarodowym na całym świecie.

Organization Earth jest grecką organizacją non-profit założoną w 2010 roku, która stara się służyć wszystkim 17 SDGs, oferując programy nietypowej edukacji i ułatwiając działania oparte na społeczności, z naciskiem na wrażliwe populacje żyjące w centrach miejskich. Organization Earth koncentruje się również na prawach człowieka i prawach podstawowych oraz uchodźcach i realizuje projekty dla najbardziej zmarginalizowanych osób.

Instytut Spraw Publicznych jest wiodącym polskim think tankiem oraz niezależnym ośrodkiem badań i analiz politycznych, założonym w 1995 roku. Misją Instytutu jest przyczynianie się do świadomej debaty publicznej na temat kluczowych zagadnień polityki polskiej, europejskiej i globalnej. Główne obszary badań obejmują politykę europejską, politykę społeczną, społeczeństwo obywatelskie, migracje i politykę klimatyczną. 

Europejskie Forum Obywatelskie skupia ponad sto organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z 27 krajów europejskich, na co dzień działających w różnych obszarach na rzecz interesu publicznego. Ogólnym celem jest budowanie prawdziwego europejskiego dialogu obywatelskiego, który jest warunkiem wstępnym obywatelskiej i powszechnej własności spraw europejskich i który musi być dobrze zakotwiczony w metodach pracy instytucji.

Organization Earth jest grecką organizacją non-profit założoną w 2010 roku, która stara się służyć wszystkim 17 SDGs, oferując programy nietypowej edukacji i ułatwiając działania oparte na społeczności, z naciskiem na wrażliwe populacje żyjące w centrach miejskich. Organization Earth koncentruje się również na prawach człowieka i prawach podstawowych oraz uchodźcach i realizuje projekty dla najbardziej zmarginalizowanych osób.
 

 

Karta Praw Podstawowych w sztuce

chARTer_art call

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter