Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Polska - Niemcy. Nowe otwarcie i wzajemny wizerunek (2008-2009)


Cele projektu

Celem badania było zaobserwowanie ciągłości i zmian we wzajemnym wizerunku i Polaków. Nawiązywało ono do projektów, przeprowadzonych w tym obszarze przez ISP. W badaniu zidentyfikowany został aktualny wizerunek Niemców funkcjonujący w polskim oraz Polaków w niemieckim społeczeństwie. Składał się na niego obraz państwa i jego mieszkańców, prowadzonej polityki zagranicznej oraz roli odgrywanej w Europie i świecie. Osobna grupa pytań dotyczyła oceny stosunków politycznych oraz preferowanych kierunków dalszego ich rozwoju.


W drugiej części badania o opinię poproszone zostali eksperciy obu państw. Analiza ta pozwoliła poznać, jak znawcy tematu oceniają wzajemne relacje polsko-niemieckie oraz możliwe kierunki ich rozwoju.

 

Przebieg projektu:

1. Przeprowadzenie badań ogólnokrajowych w Polsce i w Niemczech

2. Przeprowadzenie badań elit

3. Napisanie raportu z badań

4. Przedstawienie wyników badań na konferencji w Warszawie (22.04.2009) czytaj więcej >>>>

5. Przedstawienie wyników badań podczas konferencjiw Berlinie (7.04.2009) czytaj więcej >>>

Podczas konferencji zostały przedstawione wyniki badań. Po prezentacji raportu została podjęta dyskusja o stanie stosunków polsko - niemieckich oraz o wyzwaniach, które przed nimi stoją w kontekście integracji europejskiej.

Główne wnioski z badań czytaj >>>

Wyniki badań zostały zawarte w publikacji: L. Kolarska-Bobińska, A. Łada (red.), Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek i wizja Europy (więcej informacji o publikacji można znaleźć tutaj >>>).

O badaniach w mediach  >>>

Czas trwania projektu:

lipiec 2008 - kwiecień 2009 

Badanie Instytutu Spraw Publicznych zostało przeprowadzone w terenie w Polsce przez CBOS na reprezentatywnej grupie 1069 dorosłych Polaków w dniach 29.08. – 1.09.2008 roku; w Niemczech przez EMNID na reprezentatywnej grupie 1027 dorosłych Niemców w dniach 19 – 29.09.2008.
CZĘŚCIOWE WYNIKI BADAŃ
 
 W ramach projektu Instytut Spraw Publicznych zbadał także postrzeganie przez Polaków zagrożenia ze strony Rosji i Niemiec. Zapytał także o ocenę Polaków konfliktu w Gruzji, roli Polski w stosunkach pomiędzy UE a Rosją oraz decyzji podpisania porozumienia polsko-amerykańskiego o rozmieszczeniu w Polsce elementów systemu ochrony antyrakietowej. Wyniki tej części badań zostały opublikowane w komunikacie: Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego

Pobierz komunikat z badań w języku polskim [pdf]

Pobierz komunikat z badań w języku angielskim [pdf]

Pobierz komunikat z badań w języku niemieckim [pdf]

Szczegółowe informacje na temat komunikatu z badań ISP >>>>>
Koordynator projektu i współredaktor publikacji:

dr Agnieszka Łada
tel. 556 42 88
email: agnieszka.lada@isp.org.pl

Więcej informacji na temat projektów o tematyce polsko-niemieckiej >>>>>


Projekt realizowany dzięki wsparciu:

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacji Roberta Boscha

Fundacji Alfrieda Kruppa von Bohlen i Halbach

Fundacji Konrada Adenauera

Fundacji Fritza Thyssena

 

 

 

Projekt współfinansowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej: Wsparcie dla organizacji aktywnych na arenie europejskiej w dziedzinie aktywnego obywatelstwa europejskiego.Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter