Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Partnerzy w Europie: Warszawa - Bruksela - Mińsk. Wizyty studyjne na temat integracji europejskiej dla młodych białoruskich liderów opinii publicznej (2011)


Cel projektu:
Wzmocnienie postaw proeuropejskich poprzez aktywizację i wsparcie białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Nastąpi to poprzez przedstawienie integracji europejskiej jako impulsu do realnych zmian gospodarczych, szansy na rozwój i wzrostu dobrobytu, jak również  do rozwoju demokracji, rzadów prawa i poszanowania praw człowieka.
Projekt skierowany jest do młodych profesjonalistów i studentów ostatnich lat studiów wyższych w wieku 21-30 lat zainteresowanych funkcjonowaniem sfery administracji publicznej, edukacji, biznesu oraz organizacji pozarzadowych jak również do młodych aktywistów w wieku 21-35 lat.

Przebieg projektu:
Projekt polegał na zorganizowaniu wizyt studyjnych w Brukseli i w Warszawie dla dwóch grup z Białorusi liczących po 15 uczestników.

Wizyta studyjna w Polsce:
Koncentrowała się na spotkaniach i konsultacjach z przedstawicielami organizacji pozarządowych, mediów oraz reprezentantami polskich instytucji państwowych. Ponadto, w ramach wizyty studyjnej odbyło się szkolenie dotyczące zarządzania NGO.  

Program wizyty studyjnej - Polska

Wizyta w Brukseli:
Była poświęcona wymianie informacji i doswiadczeń w zakresie relacji Białorusi i Unii Europejskiej między europejskimi ekspertami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i urzędnikami a aktywistami z Białorusi. Dzięki temu umożliwione zostanie uczestnikom nawiazanie kontaktów z partnerami europejskimi oraz zapoznanie sie z funkcjonowaniem instytucji europejskich.Zorganizowane zostaną spotkania z unijnymi decydentami, zajmujacymi sie kwestiami polityki wobec Białorusi, na których bedzie możliwa interaktywna dyskusja na temat założen polityki UE, w tym kwestii wsparcia społeczenstwa obywatelskiego.

Program wizyty studyjnej - Bruksela


Projekt dofinansowany przez:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 


Informacji na temat projektu udziela:
Łukasz Wenerski
tel: (48-22) 556 42 87
fax: (48-22) 556 42 68
e-mail: lukasz.wenerski@isp.org.pl

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter